LS-DYNA

LS-DYNA je programski paket, ki temelji na metodi končnih elementov in je namenjen simuliranju tranzientnih dinamičnih pojavov. Program je sposoben simulirati kompleksne realne probleme. Optimiran je za uporabo na več-procesorskih in super-računalnikih ter različnih operacijskih sistemih (Unix, Linux, Windows).

LS-DYNA je široko uporaben programski paket v različnih industrijskih panogah, med drugim v:

  • Avtomobilski industriji: za simuliranje trkov in obnašanja vozila in potnikov med trkom, simuliranje preoblikovanja pločevine in napoved napetostno deformacijskih stanj zaradi procesa preoblikovanja,...
  • Letalski industriji: za simuliranje udarcev ptic, zlomov rotorskih lopatic reaktivnih motorjev, odpovedi nosilnih delov,...

 

Primer uporabe

»k« datoteko, ki smo jo predhodno pripravili v predprocesorju prenesemo v svoj delovni direktorij na HPC.

Ko je datoteka prenešena se z »NX Client« logiramo na HPC, kot je to opisano v navodilih za uporabo.

odpremo terminalsko okno, in z ukazom

module load ansys/13.0 

naložimo ansysov modul katerega sestavni del je tudi LS-DYNA.

Nato se premaknemo v direktorij, kjer se nahaja »k« datoteka v našem primeru: work/LSDYNA-test:

cd work/LSDYNA-test 

Z ukazom lspp3 poženemo program za pred- in post- procesiranje lsprepost. Navodila za lsprepost se nahajajo na: http://www.lstc.com/lspp/content/tutorials.shtml.

Z ukazom

 File/Open/LS-DYNA Keyword File 

odpremo »k« datoteko

pregledamo in po potrebi popravimo računski model in ga shranimo ter zapremo program lsprepost.

Naslednji korak je zagon računanja v »batch« načinu. Računanje z ls-dyna solverjem poženemo z ukazom

 bsub -n 12 -J "DistLS-D" -e myerr.txt 'lsdyna130 -dis -machines `echo $LSB_MCPU_HOSTS|tr " " ":"` i=3cars_shell2_150ms.k memory=250000000 >myoutput.out' 

s čimer poženemo računanje modela shranjenega v datoteki 3cars_shell2_150ms.k na 12 jedrih in za to alociramo 250\cdot106 besed (words) spomina ( = 1 GB; 1 beseda = 4 byte). Ostala stikala ukaza in nadzor izvajanja so razložena v uporabniškem priročniku LS-DYNA.

Že med preračunom lahko s programom lsprepost (lspp3) pregledujemo vmesne rezultate. Na koncu rezultate postprocesiramo s programom na HPC ali pa si datoteke z rezultati prenesemo na osebni računalnik, kamor si namestimo brezplačni program lsprepost, ki ga dobimo na: http://www.lstc.com/lspp/ in z njim pregledujemo rezultate.