Nahajate se tukaj

Password hash generator

Geslo za dostop na sestav

Geslo: 
Zakodirano geslo:

 

Zakodirano geslo se ustvari v brskalniku in zato ni potrebno varno pošiljanje po mreži. Razumeti pa je potrebno, da se je varnost v zadnjih letih spremenila in da je zakodirana gesla tudi možno dekodirati z grobo silo na malo boljših grafičnih karticah (GPU) ne glede na sistem kodiranja. Zato je najmanjša dovoljena dolžina gesla na HPCFS osem znakov, kar se da dekriptati v dveh mesecih ali prej. Priporočamo torej, da je vaše geslo vsaj 10 znakov (okoli 500let na poceni GPU). Vsebovati mora cifre, male in velike črke. Po dodelitvi računa si geslo lahko zamenjate z ukazom yppasswd.

Zakodirano geslo za vzpostavitev računa pošljite na geslo@hpc.fs.uni-lj.si

Namesto zakodiranega gesla lahko pošljete tudi vaš javni SSH ključ, ki si ga ustvarite z ukazom ssh-keygen -t dsa in si zanj ravno tako izmislite primerno geslo ter dostopate na sestav preko konzole ssh, kjer si potem lahko nastavite še dostop z geslom.

Gesla za servise uporabnikov (neobvezno)

Za vzpostavitev in dostop do vaših lastnih servisev (SVN, HTTPS, TRAC in podobno) je potrebno ustvariti podobna zakodirana gesla v ustreznih sistemih. Uporabite še naslednji obrazec če želite vzpostavitev teh servisev in ravno tako pošljite zakodirana geslo po pošti. Gesla za te servise niso tako pomembna saj so to uporabniški servisi, zato pri njih ni posebnih omejitev.

Uporabniško ime:   Geslo: 

Zakodirano geslo za TRAC: