Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Predstavitev sestava

Slika HPCZahtevni inženirski raziskovalni problemi potrebujejo razporeditev računskih operacij in vzporedno reševanje na več procesih. Sestav računalnikov (cluster) lahko s porazdelitvijo na več vzporednih procesov rešuje probleme, ki bi zahtevali tedne, mesec ali celo leto pri dveh, treh ali štirih procesorskih enotah. S sestavom, ki ima 500 ali več procesorskih enot se ta čas bistveno skrajša in predvsem omogoča pospešen vpogled v rezultate. Tako dosežemo hitrejše iskanje rešitve, ki je na namiznem računalniku celo nemogoča. Na področju simulacij tehničnih sistemov je uporaba takih super-računalnikov samoumevna.

Računalniško podprte simulacije realnih problemov so postale osnovna podpora eksperimentom in teoriji. V prihodnosti bo znanstvene probleme mogoče reševati bolj ali manj s pomočjo super-računalnikov. Uporabniki in proizvajalci takšne opreme so že pred časom spoznali prednosti, ki jo nudijo računski sestavi, če temeljijo na standardnih komponentah.

Poletna delavnica HPC 2017

Fakulteta za strojništvo UL se zaveda pomena znanja superračunalništva in s poletno delavnico visoko-zmogljivega računalništva bodočim študentom naravoslovnih ved predstavlja možnosti, ki jih omogoča HPC. Dijaki in osnovnošolci se pod vodstvom mentorjev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktičnimi vajami na superračunalniku HPCFS in z izgradnjo malega sestava na osnovi Raspberry Pi3.

Po kreativni poti - Superračunalnik za vse

Največji problem superračunalnika je njegova cena, ki je odvisna od večih faktorjev. Prvi faktor so omejena sredstva, zaradi katerih ni več dovolj, da se pri nakupu superračunalnika definirajo le sistemske zahteve, kot je število jeder, DIMMS, HDDs, HCAs, stikala. Naslednji faktor je, da je poleg programske opreme, ki je brezplačna (»open source«), pogosto potrebno zagotoviti tudi specializirano programsko orodje, ki je plačljivo. Na koncu obstajajo administrativni stroški, kot so npr. certificirani administratorji, ki so zadolženi za funkcioniranje sistema.

PRACE Summer of HPC 2017

ULFS organizira tudi letos (v imenu celotnega PRACE) poletno izobraževanje študentov na temo HPC preko poletnih projektov:
https://summerofhpc.prace-ri.eu/prace-summer-of-hpc-2017-opens-for-applications/

Rok za prijavo je 19. 2. 2017

Poletna delavnica HPC 2016

Fakulteta za strojništvo UL se zaveda pomena znanja superračunalništva in s poletno delavnico visoko-zmogljivega računalništva bodočim študentom naravoslovnih ved predstavlja možnosti, ki jih omogoča HPC. Dijaki in osnovnošolci se pod vodstvom mentorjev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktičnimi vajami na superračunalniku HPCFS in z izgradnjo malega sestava na osnovi Raspberry Pi2.

International HPC Summer School 2016

Laboratorij LECAD iz Fakultete za strojništvo, UL v sodelovanju z mednarodnimi partnerji organizira mednarodno poletno šolo na temo HPC izzivov v računskih znanostih, ki je namenjena podiplomskim študentom in podoktorskim raziskovalcem iz Evrope, Amerike, Kanade in Japonske. Šola bo potekala med 26. junijem in 1. julijem 2016 v prostorih Pravne fakultete, UL v Ljubljani.

PRACE Summer of HPC 2016

Združenje za napredno računalništvo v Evropi PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) 13 januarja 2016 odpira prijave za tradicionalno poletno HPC šolo. PRACE vabi študente k sodelovanju na poletnem programu Summer of HPC 2016, ki bo potekal julija in avgusta 2016. Program je sestavljen iz uvodnega tedenskega izobraževanja ter dvo-mesečnega dela v enem od PRACE centrov za superračunalništvo (High Performance Computing - HPC) v Evropi. Eden od centrov je tudi Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki bo sprejela dva izbrana študenta. Fakulteta za strojništvo, UL je poleg tega že drugo leto zapored v vlogi koordinatorja programa. Program zagotavlja udeležencem tudi štipendijo, nastanitev in stroške potovanja. Prijavite se na https://summerofhpc.prace-ri.eu/apply/.

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS