Nahajate se tukaj

sonicFoam tutorial

Navodila za poganjanje sonicFoam tutoriala

(Programmer's Guide, 3.3 Supersonic flow over a forward-facing step, P-58)

Najprej si pripravimo delovno okolje, tako da naložimo OF:

module load openfoam
source $foamDotFile 

Premaknemo se v delovni direktorij:

cd $FOAM_RUN/tutorials/compressible/sonicFoam/laminar/forwardStep/ 

Naredimo mrežo:

 blockMesh 

Skopiramo decomposeParDict iz damBreak tutoriala v poddirektorij system/:

 cp $FOAM_RUN/tutorials/multiphase/interFoam/laminar/damBreak/system/decomposeParDict $FOAM_RUN/tutorials/compressible/sonicFoam/laminar/forwardStep/system/ 

Uredimo decomposeParDict za željeno število procesorjev (npr. 24):

 gedit system/decomposeParDict
 numberOfSubdomains 24;
method simple;
simpleCoeffs
{
n ( 6 4 1 );
delta 0.001;
} 

Shranimo, zapremo.

Pripravimo mrežo za paralelno računanje:

 decomposePar 

Poganjanje simulacije lahko opravimo na dva načina:

 bsub -n 24 mpirun sonicFoam -parallel 

ali s pyFoam-om (npr. zaradi risanja ostankov)

 module load python/2.7.3
pyFoamPlotRunner.py --procnr=24 sonicFoam 

residuals

Postprocesiranje izvedemo v ParaView-u:

 reconstructPar
paraFoam

p_field with streamlines