Nahajate se tukaj

Poganjanje programov MPI4Py

Za poganjanje MPI programov je potrebno namestiti paralelno okolje OpenMPI in Python z ukazom

module load openmpi python

Knjižnica mpi4py je v lokalno nameščeni pyton tudi nameščena, kar preverimo z naslednjim programom. Osnovni testni program hello.py s poljubni urejevalnikom pripravimo za test

# -*- coding: utf-8 -*-
from mpi4py import MPI
comm = MPI.COMM_WORLD
print "Zdravo! Jaz sem proces %d od skupaj %d procesov" % (comm.rank, comm.size)
comm.Barrier() # Počakajmo vse, da pridejo do to, potem pa nadaljujemo

Po namestitvi poganjamo programe z ukazom

bsub -n 4 -o error.log mpirun python hello.py

Rezultat si preberemo v datoteki error.log ki, jo beremo na nadzornem vozlišču prelog. Za interaktivno delo na enem samem vozlišču ali pa na polovici vozlišča pa lahko uporabimo tudi ukaza

node mpirun python hello.py
half mpirun python hello.py