Nahajate se tukaj

High Performance Linpack

HPL (High Performance LINPACK) je standardni industrijski test za HPC, ki rešuje (naključni) gosti linearni sistem v dvojni ločljivosti (64 bitov) na računalnikih s porazdeljenim spominom.

HPL test je primeren za testiranje sestavov predvsem zaradi tega, ker se pri testiranju upošteva procesorska moč, celotna količina spomina in povezava med vozlišči. Vhodni parametri programa niso vnaprej predpisani in se jih lahko prireja tako, da bo dobimo čim boljši rezultat, ki je izpisan kot GFlops. Teoretična zmogljivost  zmogljivost sestava HPCFS je

Rpeak = 2.93 GHz * 768 jeder * 4 operacije/takt = 9001 Gflops = 9Tflops

Slika kaže potek testa na sestavu HPCFS z 768 procesorji (modra krivulja) za različne velikost sitema. Dosežena največja zmogljivost je Rpeak=8Tflops od teoretičnih 9Tflops. Večja količina spomina oz večji problemi N dajejo nekoliko boljše rezultate. Predvsem pa je večja zmogljivost dosežena z večjim številom procesorskih jeder. Če uporabimo manjše število jeder je zmogljivost HPL  proporcionalno manjša, kar je prikazano z rdečo krivuljo, ki predstavlja polovično zmogljivost 380 procesov. Največja velikost problema je prav tako manjša. Vse med seboj omejuje še komunikacija, zato pri večanju problema rezultati izzvenijo. Ko se bližamo mejni vrednosti razpoložljivega spomina se čas reševanja problema enormno poveča, kar pomeni da je začel sistem delovati v ostranjevanju (swapping). Testi so pokazali, da vklopljen SMT in Turbo način ne zmanjšuje hitrosti klasičnih MPI programov kot je HPL.

Najboljši doseženi rezultat HPL na sestavu HPCFS je 8Tflops, kar ustreza 89% vzporedni izkoriščenosti sestava. Rezultat je primerljiv s podobnimi sestavi.

 

Naslednji izpis Linpacka je bil narejen na 768 jedrih z vklopljenim SMT in turbo s prevajalnikom Intel 11.1, MKL 10.2 in OpenMPI 1.4.3

 ================================================================================
HPLinpack 2.0 -- High-Performance Linpack benchmark --  September 10, 2008
Written by A. Petitet and R. Clint Whaley, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Piotr Luszczek, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Julien Langou, University of Colorado Denver
================================================================================

An explanation of the input/output parameters follows:
T/V  : Wall time / encoded variant.
N   : The order of the coefficient matrix A.
NB   : The partitioning blocking factor.
P   : The number of process rows.
Q   : The number of process columns.
Time  : Time in seconds to solve the linear system.
Gflops : Rate of execution for solving the linear system.

The following parameter values will be used:

N   :  1008  10080  20160  30072  50064  100128  150024  200424
     300048  200424  300048  400008  418488  500136  600096  610008
     613872  619920  620928  623112
NB   :   168
PMAP  : Row-major process mapping
P   :   24
Q   :   32
PFACT :  Crout
NBMIN :    4
NDIV  :    2
RFACT :  Crout
BCAST : 2ringM
DEPTH :    0
SWAP  : Mix (threshold = 128)
L1   : transposed form
U   : transposed form
EQUIL : yes
ALIGN : 8 double precision words

--------------------------------------------------------------------------------

- The matrix A is randomly generated for each test.
- The following scaled residual check will be computed:
   ||Ax-b||_oo / ( eps * ( || x ||_oo * || A ||_oo + || b ||_oo ) * N )
- The relative machine precision (eps) is taken to be        2.220446e-16
- Computational tests pass if scaled residuals are less than        16.0

================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4    1008  168  24  32        0.20       3.493e+00
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0029225 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4    10080  168  24  32        1.74       3.917e+02
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0019798 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4    20160  168  24  32        2.93       1.867e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0017076 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4    30072  168  24  32        6.86       2.642e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0013021 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4    50064  168  24  32       21.22       3.942e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0011398 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   100128  168  24  32       109.84       6.093e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0008548 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   150024  168  24  32       319.56       7.044e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0007470 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   200424  168  24  32       727.34       7.379e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0007286 ...... PASSED
================================================================================
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   300048  168  24  32      2328.99       7.732e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0007188 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   200424  168  24  32       728.05       7.372e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0007286 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   300048  168  24  32      2331.25       7.725e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0007188 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   400008  168  24  32      5401.88       7.899e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005789 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   418488  168  24  32      6167.65       7.922e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005077 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   500136  168  24  32      10481.26       7.957e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005143 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   600096  168  24  32      18004.10       8.002e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005549 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   610008  168  24  32      18923.17       7.997e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005519 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   613872  168  24  32      19276.84       8.000e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005749 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   619920  168  24  32      23018.07       6.900e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0006658 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   620928  168  24  32      22583.46       7.067e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0004815 ...... PASSED
================================================================================
T/V        N  NB   P   Q        Time         Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03C2C4   623112  168  24  32      29785.19       5.415e+03
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=    0.0005175 ...... PASSED
================================================================================

Finished   20 tests with the following results:
       20 tests completed and passed residual checks,
       0 tests completed and failed residual checks,
       0 tests skipped because of illegal input values.
--------------------------------------------------------------------------------

End of Tests.
===============================================================================

Izpis LSF poročila:

 Date: Sat, 8 Jan 2011 10:58:34 +0100
X-Authentication-Warning: cn52.hpc: leon set sender to lsfadmin using -f
To: leon@cn52.hpc
From: LSF <lsfadmin@hpc.fs.uni-lj.si>
Subject: Job 552: <HPL 2.0> Done

Job <HPL 2.0> was submitted from host <prelog> by user <leon> in cluster <hpcfs>.
Job was executed on host(s) <12*cn52>, in queue <normal>, as user <leon> in cluster <hpcfs>.
              <12*cn53>
...
              <12*cn39>
              <12*cn03>
              <12*cn02>
</home/leon> was used as the home directory.
</home/leon/hpl/bin/ompiicc> was used as the working directory.
Started at Thu Jan 6 14:02:16 2011
Results reported at Sat Jan 8 10:58:33 2011

Your job looked like:

------------------------------------------------------------
# LSBATCH: User input
#!/bin/sh
#BSUB -a openmpi
#BSUB -n 768
#BSUB -J "HPL 2.0"
#BSUB -N
module ()
{
  eval `/usr/local/Modules/default/bin/modulecmd bash $*`
}
ulimit -l unlimited
module load intel/11.1 intel-mkl/10.2 openmpi/1.4.3
mpirun xhpl