Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Programiranje GPU z CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) je paralelna računska arhitektura razvita v NVIDIA in se izvaja v grafičnih karticah (GPU).

LaTeX in slike v SVG

Program za stavljenje člankov z množico formul in slik.

  • TeX (1977)
  • LaTeX - skupek makrojev za enostavno uporabo TeXa
  • Prva verzija razvita 1985
  • Skupina ljudi vzdržuje od leta 1993

Na sestavu HPCFS  je poleg "uradnega" emTeX nameščen še TeX Live, ki je izboljšana verzija TeX distribucije. Uporabniki si jo namestijo kot privzeto z dopisom ustreznega modula v .bash_profile

Inkscape

Je prostokodno orodje za risanje vektorske grafike na osnovi formata Standardne Vektorske Grafike (SVG). Podobne lastnosti imajo komercialni programi kot je Ilustrator, Coreldraw, ...

Primerno je tudi za znanstveno delo pri risanju in dopolnjevanju grafov. Osnovna gradnika vseh slik sta:

VisIt

VisIt je orodje za vizualizacijo podatkov v različnih oblikah. Razvija ga LLNL.

Osnove pythona

Python je interpretiran splošno-namenski jezik  s katerim kahko delamo zahtevne obdelave podatkov.

Okolje module

Okolje module omogoča uporabnikom uporabo različnih nesistemskih programskih paketov in verzij le teh. Prvotno je sistem razvil Cray inc., sedaj pa se uporablja na večini večjih unix sistemov na katere se nameščajo novi programi, katere osnovna distribucija ne vsebuje. Za uporabnika so pomembni naslednji ukazi:

Razvoj programov

Načeloma je možno razvijati vzporedne programe na vseh platformah in pošiljati izvorno kodo za prevajanje in poganjanje tudi iz delovnih postaj uporabnikov. Običajno pa je, da se programe razvija v okolju, ki se ga tudi uporablja za izvajanje. Na HPCFS je za razvoj namenjeno nadzorno vozlišče, ki ponuja v svojem naboru že prednameščena grafična orodja za celovit razvoj aplikacij. Poleg prednameščenih orodij so nameščeni še programski paketi in knjižnice, ki jih uporabniki sami izbirajo glede na potrebe in zahtevane različice.

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS