Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Osnove Fortrana

Programski jezik FORmulaTRANslation je bil prvotno razvit 1950 in nato standardiziran 1977. Kasnejše posodobitve vsebujejo Fortran 90.

Glavne prednosti so:

  • Pisanje formul
  • Zelo soroden pisanju matematičnih operaci
  • vgrajena kompleksna števila
  • Upravljanje s polji je naravno. Fortran 90 ima zmogljivo sintakso
  • Zelo optimiziran jezik. Uporaba kazalcev je omejena.
  • Naravni jezik za HPC aplikacije

Slabosti:

Programiranje GPU z CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) je paralelna računska arhitektura razvita v NVIDIA in se izvaja v grafičnih karticah (GPU).

LaTeX in slike v SVG

Program za stavljenje člankov z množico formul in slik.

  • TeX (1977)
  • LaTeX - skupek makrojev za enostavno uporabo TeXa
  • Prva verzija razvita 1985
  • Skupina ljudi vzdržuje od leta 1993

Na sestavu HPCFS  je poleg "uradnega" emTeX nameščen še TeX Live, ki je izboljšana verzija TeX distribucije. Uporabniki si jo namestijo kot privzeto z dopisom ustreznega modula v .bash_profile

Inkscape

Je prostokodno orodje za risanje vektorske grafike na osnovi formata Standardne Vektorske Grafike (SVG). Podobne lastnosti imajo komercialni programi kot je Ilustrator, Coreldraw, ...

Primerno je tudi za znanstveno delo pri risanju in dopolnjevanju grafov. Osnovna gradnika vseh slik sta:

VisIt

VisIt je orodje za vizualizacijo podatkov v različnih oblikah. Razvija ga LLNL.

Osnove pythona

Python je interpretiran splošno-namenski jezik  s katerim kahko delamo zahtevne obdelave podatkov.

Okolje module

Okolje module omogoča uporabnikom uporabo različnih nesistemskih programskih paketov in verzij le teh. Prvotno je sistem razvil Cray inc., sedaj pa se uporablja na večini večjih unix sistemov na katere se nameščajo novi programi, katere osnovna distribucija ne vsebuje. Za uporabnika so pomembni naslednji ukazi:

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS