Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

ANSYS

Na sestavu HPCFS je na voljo ANSYS programska oprema za numerične simulacije po metodi končnih elementov in končnih volumnov. Izvaja se lahko statične, dinamične, stabilnostne, temperaturne in toplotne analize trdnin. Možne so tudi visokofrekvenčne in nizkofrekvenčne elektromagnetne analize. Programska oprema omogoča tudi simulacije visoko nelinearnih prehodnih dinamičnih pojavov, z uporabo eksplicitne časovne integracije. Omogočene so analize posameznih fizikalnih problemov, kakor tudi analize neposredno in sekvenčno povezanih problemov.

Wolfram Mathematica

Na sestavu je nameščena Wolfram Mathematica, ki omogoča hkratno :

  • 100 uporabnikov oziroma procesov Mathematica ali MathKernel za nadzor
  • in 800 podprocesov  Sub Mathematica in Sub MathKernel za računanje

kar kahko uporabniki preverijo z ukazom monitorlm. Uporabniki lahko Mathematico poganjajo interaktivno tako, da se najprej preselijo na vozlišče z ukazom node in tako pridobijo 24 lokalnih jeder. Uporaba mathematice na prijavnem vozlišču prelog ni zažjeljena. Primer zagona:

Poziv za predloge projektov računsko intenzivnih inženirskih simulacij z uporabo programske opreme ANSYS

Fakulteta za strojništvo UL omogoča raziskovalcem iz JRO Slovenije, da izkoristijo računski čas na superračunalniku Prelog s predlogi projektov, ki bodo uporabljali programski paket ANSYS v polni zmogljivosti računskega sestava HPC-FS.
To je prvi poziv v okviru Infrastrukturnega centra Sodobno strojništvo HPC-FS v skupni vrednosti 500.000 procesorskih ur, za predloge računsko intenzivnih raziskovalnih projektov z uporabo paketa ANSYS na najmanj 500 jedrih. Ostali predlogi  za testiranje in optimizacijo drugih programskih kod niso kriti s tem pozivom.

Pošta

Sestav HPCFS omogoča polno funkcionalnost elektronske pošte predvsem zaradi tega, ker sistem za upravljanje z računskmi viri normalno obvešča uporabnike o poslih katere je opravil zanje, kar preko poštnih obvestil. Sporočila LSF privzeto pošilja takrat, ko ni uporabnik podal nobene redirekcije (-o, -oo, -e, -eo) izpisa v datoteko. Lahko pa uporabnik še dodatno zahteva pošiljanje pošte tudi ob redirekciji izhodov. Takrat se pošlje le povzetek dela, ne pa tudi izpisi programa. Pri zagonu z ukazom bsub lahko uporabimo naslednja stikala:

BIT1

Program BIT1 je bil običajno serijski program s kupom grafičnih oken (xgrafix). Ker je program izjemno računsko potraten, je bil paraleliziran s pomočjo strokovnjakov v Barcelona Super Computing Centru (BSC) in s tem postal bolj uporaben, saj so serijski programi potekali tudi več mesecev. V vzporednem načinu delovanja (MPI) je grafičen način dela izključen.

Platform Managment Console

Load Sharing Facility (LSF) na HPCFS lahko uporabniki spremljajo tudi preko spletnega vmesnika prikazanega na sliki. Uporabniki lahko z Platform Managment Console (PMC) spremljajo predvsem trenutno obremenitev in zgodovino po vozliščih. Na sliki je videti obremenitev posameznih vozlišč. Ker imajo vozlišča HPCFS vklopljen SMT oziroma Hyper-Threading se to kaže kot 50% obremenitev 12 procesorjev.

High Performance Linpack

HPL (High Performance LINPACK) je standardni industrijski test za HPC, ki rešuje (naključni) gosti linearni sistem v dvojni ločljivosti (64 bitov) na računalnikih s porazdeljenim spominom.

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS