Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Poletje superračunalništva 2013 za študente

 

Python OpenMPI

Paralelizacija v PythonMPI z uporabo knjižnice mpi4py

Osnove MPI

Katerakoli tehnika paralelnega programiranja mora za vsak proces omogočiti vsaj naslednje mehanizme:
  • odkriti skupno števil procesov
  • identifikacija procesorja
  • poslati sporočila posameznemu procesu v grupi procesov
  • sprejemanje sporočil od nekega procesa

Osnovni MPI vklučuje preko 120 funkcij, ki so podobne za različne programske jezike.

Primer osnovnega programa MPI v programskem programski jezik C ima naslednji potek in komunikatorje:

Prikaz uporabe programov na HPCFS

Delo na HPCFS je sestavljeno iz nasledjih poglavitnih področij:

Uvod v Python

Predstavitev Pythona

Uvod v Linux

Pregled Linux ukazov

Uvod

  • Delo z  operaciskim sistemom MS Windows je enostavneje, saj je MS Windows bolj razširjen.
  • Za večino je enostavnejši za uporabo, saj načeloma ne potrebujemo veliko predznanja in komunikacija med uporabnikom in operacijskim sistemom poteka preko interakcije med miško in ikonami na zaslonu.
  • Linux pa velja za operacijski sistem pri katerem se preferira komunikacijo med uporabnikom in operacijskim sistemom preko ukaznih lupin (terminalov) z vpisovanjem ukazov. 

PRACE campus šola 2012

V okviru evropskega združenja za superračunalništvo PRACE, Univerza v Ljubljani (UL),  Fakulteta za strojništvo (FS) organizira jesensko šolo superračunalništva (HPC) za srednješolce.

V tridnevnem tečaju (15.11-17.11 2012) dijaki srednjih šol iz Celja, Maribora in Ljubljane pridobijo vpogled v svet HPC in se pod vodstvom vaditeljem na superračunalniku preizkusijo v programiranju in poganjanju vzporednih programov. Program za 40 dijakov poteka vzporedno v računalniških učilnicah na FS.

 

Poziv za dostop do PRACE TIER-0 superračunalnikov

UL kot koordinator HPC za Slovenijo omogoča našim uporabnikom dostop do največjih evropskih superračunalnikov. V nadaljevanju je informacija za možnost pridobitve računskega časa v primeru, da vaši projekti ustrezajo kriterijem.

V 2013 PRACE omogoča okoli 15 Peta Flops. ULFME center omogoča vodenje (coaching) prijaviteljem iz Slovenije.

Možni so trije načini dodelitve računskih virov:

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS