Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Unigraphics NX

Siemens (Unigraphics) NX je geometrijski modelirnik, ki omogoča sinhrono modeliranje. Na HPCFS je nameščen NX skupaj z dokumentacijo (help). Na prostem vozlišču ga poženete z

R

R je programski jezik za statistično računanje in grafiko.

Vzporedno računanje z R omogoča paket Rmpi, ki je nameščen s podporo OpenMPI. Delo pričnemo z namestivijo modula r in kopiranjem inicializacijskega profila (samo ob prvi uporabi)

Poziv za predloge ARRS 2012 projektov računsko intenzivnih simulacij

ARRS je dne 28. 10. 2011 na svoji spletni strani[1] objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 -- odprt do: 15. 12. 2011. Fakulteta za strojništvo UL omogoča raziskovalcem iz Javnih Raziskovalnih Organizacij (JRO) Slovenije, da podajo predloge za računsko intenzivne projekte ARRS z uporabo superračunalnika Prelog v sodelovanju z laboratoriji fakultete za strojništvo (FSUL).

Whiteboard collaboration with NX shadow client

Supercomputing facility HPCFS offers whiteboard collaboration through NoMachine remote desktop software installed at login node. Anonymous guests can request attachment to HPC user's running session by navigating web browser to login node and following instructions there, where client software will be automatically installed if required. No password is needed, just remote desktop owner approval. Shadowed display is somewhat slower than owner's desktop, depending on the network connection, but provides full desktop control with keyboard and mouse.

Poziv za predloge projektov računsko intenzivnih simulacij

Fakulteta za strojništvo UL omogoča raziskovalcem iz JRO Slovenije, da izkoristijo računski čas na superračunalniku Prelog s predlogi projektov, ki bodo uporabljali lastne in prostokodne programe MPI z najmanj 120 jedri/nalogo. To je drugi poziv v okviru Infrastrukturnega centra Sodobno strojništvo HPCFS v skupni vrednosti 500.000 procesorskih ur, za predloge računsko intenzivnih raziskovalnih projektov. Ostali predlogi za uporabo licenčne opreme ANSYS in drugo nameščeno licenčno opremo, za katero uporabniki nimajo dovoljenja, niso kriti s tem pozivom.

Na osnovi prijav bodo dodeljene računske ure.  Rok za oddajo predlogov je do 31. junija 2011. Pregled prijav bo opravila komisija IC. Dodeljene računske ure bo možno izrabiti v treh mesecih s pričetkom 1. julija 2011 (do 30. septembra 2011). Zainteresirani raziskovalci lahko od dneva objave, to je 16.5.2011,  pridobijo začasni dostop do superračunalnika in manjšo kvoto procesorskih ur s katerimi bodo lahko pripravili kvaliteten predlog projekta, vhodne podatke in preverili stabilnost računskih problemov.

Namen poziva in kriteriji za dodelitev ur

Remote Solve Manager (RSM)

Remote Solve Manager je Ansys-ova implementacija čakalnih vrst za računske posle. Je del standardne namestitve in omogoča pošiljanje in razvrščanje Ansys poslov lokalnim in oddaljenim računskim strežnikom. Z njim je mogoče poslati računski posel npr. z lokalne MS Windows delovne postaje na oddaljen strežnik ali računski sestav, kjer teče Ansys na Linux-u. Uporaba RSM-ja za pošiljanje poslov na HPCFS je mogoča znotraj omrežja UL FS z uporabo OpenVPN tunela. RSM pri tem samo posreduje posel LSF čakalni vrsti.

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS