Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Poziv za predloge projektov računsko intenzivnih simulacij

Fakulteta za strojništvo UL omogoča raziskovalcem iz JRO Slovenije, da izkoristijo računski čas na superračunalniku Prelog s predlogi projektov, ki bodo uporabljali lastne in prostokodne programe MPI z najmanj 120 jedri/nalogo. To je drugi poziv v okviru Infrastrukturnega centra Sodobno strojništvo HPCFS v skupni vrednosti 500.000 procesorskih ur, za predloge računsko intenzivnih raziskovalnih projektov. Ostali predlogi za uporabo licenčne opreme ANSYS in drugo nameščeno licenčno opremo, za katero uporabniki nimajo dovoljenja, niso kriti s tem pozivom.

Na osnovi prijav bodo dodeljene računske ure.  Rok za oddajo predlogov je do 31. junija 2011. Pregled prijav bo opravila komisija IC. Dodeljene računske ure bo možno izrabiti v treh mesecih s pričetkom 1. julija 2011 (do 30. septembra 2011). Zainteresirani raziskovalci lahko od dneva objave, to je 16.5.2011,  pridobijo začasni dostop do superračunalnika in manjšo kvoto procesorskih ur s katerimi bodo lahko pripravili kvaliteten predlog projekta, vhodne podatke in preverili stabilnost računskih problemov.

Namen poziva in kriteriji za dodelitev ur

Remote Solve Manager (RSM)

Remote Solve Manager je Ansys-ova implementacija čakalnih vrst za računske posle. Je del standardne namestitve in omogoča pošiljanje in razvrščanje Ansys poslov lokalnim in oddaljenim računskim strežnikom. Z njim je mogoče poslati računski posel npr. z lokalne MS Windows delovne postaje na oddaljen strežnik ali računski sestav, kjer teče Ansys na Linux-u. Uporaba RSM-ja za pošiljanje poslov na HPCFS je mogoča znotraj omrežja UL FS z uporabo OpenVPN tunela. RSM pri tem samo posreduje posel LSF čakalni vrsti.

Distributed Debugging Tool

Razhroščevalnik DDT omogoča spremljanje večnitnih programov (OpenMP, MPI), ki so lahko porazdeljeni in pognani iz nadzornika poslov.

Vmesnik DDT je razdeljen na naslednja področja:

Razvoj programov v okolju Eclipse

Eclipse je odprtokodno okolje za razvoj programov (IDE), ki temelji na Javi. Z Eclipse je mogoče razvijati programe v različnih jezikih. Prednost uporabe Eclipse se pokaže pri razvoju zahtevnih programov, ki uporabljajo kompleksne knjižnice za katere je potrebno podrobno poznavanje delovanja in hierarhija razredov. Večina knjižnic, tudi komercialnih, ima tudi dodatke, ki omogočajo lažjo uporabo z dodano pomočjo in čarovniki.

Electricity meter

/* Reading electricity meter Landis+Gyr ZMF 120AC impulses for RRDtool logging Branje impulzov iz LandisGyr stevca ZMF 120AC po RS232 protokolu. Konstanta stevca 500 imp/kWh. Dolzina impulza 40ms Leon Kos, 2011 RS232 adapter with 20 meters of phone cable between meter and Linux server requires two components: R1 provides pulldown. D1 reverse voltage protection. DB9 RS232 Connector ___ TxD | 3 |---+ | | | | | | | R1 | | | | 1K5 | | | | | | | blue/white RxD | 2 |---+----------------------+

ANSYS Multiphysics

ANSYS Multiphysics je del programskega paketa ANSYS Academic Research. Ponuja celovito rešitev, ki vsebuje možnosti simulacij večfizikalnih problemov, kot tudi izvajane enostavnejših analiz. Izdelek vključuje možnosti simulacije nosilnih konstrukcij, termične simulacije, simuliranje tekočin ter visoko in nizkofrekvenčne elektromagnetne analize. Vsebuje tudi možnost obravnave direktno in tudi sekvenčno povezanih fizikalnih problemov.

Uporabniki ANSYS-ovo klasično grafično okolje zaženejo z ukazom

Ansoft

Programska orodja Ansoft so namenjena elektromagnetnim analizam. Obstajata dva glavna modula:

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS