Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Poletna delavnica HPC 2014 za srednješolce

Inženirji pri nas ne uporabljajo (visoko-zmogljivih) računalnikov (čeprav se večini zdi, da jih), vendar bi morali sestave HPC (High Performance Computing) uporabljati vsakodnevno (čeprav se nekaterim zdi, da bi bilo potrebno HPC ukiniti). Fakulteta za strojništvo UL se zaveda pomena znanja superračunalništva in s poletno delavnico visoko-zmogljivega računalništva bodočim študentom naravoslovnih ved predstavlja možnosti, ki jih omogoča HPC. Dijaki se pod vodstvom mentorjev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktičnimi vajami na superračunalniku HPCFS.
Za koga? Za vse srednješolce, ki si želijo vstopiti v svet superračunalništva, odkriti različne programske jezike in programe za simulacije ter pridobiti osnove v poganjanju vzporednih programov. Priporočeno je, da imajo dijaki vsaj nekaj znanja iz programiranja. Največje število udeležencev je 18.
Kje in kdaj? 18.-22. avgust 2014. Delavnica v okviru programa Poletna šola strojništva na FS, UL bo potekala v računalniški učilnici N17 na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

PRACE jesenska šola 2013 - Industrijske simulacije na superračunalnikih

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je kot koordinator združenja PRACE za Slovenijo -- Partnerstvo za napredno računalništvo v Evropi (Partnership for Advanced Computing in Europe) v zadnjem tednu septembra 2013 organizirala enotedenski tečaj industrijsko naravnanih simulacij z uporabo visokozmogljivih računskih sestavov (HPC).

Poletje superračunalništva 2013 za študente

 

Python OpenMPI

Paralelizacija v PythonMPI z uporabo knjižnice mpi4py

Osnove MPI

Katerakoli tehnika paralelnega programiranja mora za vsak proces omogočiti vsaj naslednje mehanizme:
  • odkriti skupno števil procesov
  • identifikacija procesorja
  • poslati sporočila posameznemu procesu v grupi procesov
  • sprejemanje sporočil od nekega procesa

Osnovni MPI vklučuje preko 120 funkcij, ki so podobne za različne programske jezike.

Primer osnovnega programa MPI v programskem programski jezik C ima naslednji potek in komunikatorje:

Prikaz uporabe programov na HPCFS

Delo na HPCFS je sestavljeno iz nasledjih poglavitnih področij:

Uvod v Python

Predstavitev Pythona

Uvod v Linux

Pregled Linux ukazov

Uvod

  • Delo z  operaciskim sistemom MS Windows je enostavneje, saj je MS Windows bolj razširjen.
  • Za večino je enostavnejši za uporabo, saj načeloma ne potrebujemo veliko predznanja in komunikacija med uporabnikom in operacijskim sistemom poteka preko interakcije med miško in ikonami na zaslonu.
  • Linux pa velja za operacijski sistem pri katerem se preferira komunikacijo med uporabnikom in operacijskim sistemom preko ukaznih lupin (terminalov) z vpisovanjem ukazov. 

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS