Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Elmer

Primer GUI
Primer črpalke v ElmerGUI

Elmer oziroma Elmer FEM  je odprtokodna programska oprema za multi-fizikalne simulacije z metodo končnih elementov. 

Razvit je bil v  CSC  (CSC - IT Center for Science Ltd) iz Finske,  v sodelovanju z Finskimi  univerzami, raziskovalnimi laboratoriji in industrijo. Razvoj se je začel leta  1995, leta 2005 pa je bil objavljen kot prostokodna programska oprema in razvoj Elmerja je tako postal mednaroden. ElmerSolver se lahko uporablja tudi v vzporednem načinu na platformah, ki podpirajo MPI.

Buffonovo vprašanje

Klasičen primer Monte Carlo (MC) metode je metanje kemičnega svinčnika na tla s ploščicami. Želimo ugotovito kolikšna je verjetnost, da se kemik ustavi na fugi ko ga vržemo na tla. Problem je nekoliko zahtevnejši od računanja razmerja med površino kroga in kvadrata, saj robni pogoji niso tako očitni. Za začetek poenostavimo problem in predpostavimo, da nas zanima samo prekrivanje vzdolžnih črt, ki so z razmaknjene za razdaljo t. Zanima nas konkreten primer ko je dolžina kemika polovico širine med fugami (l = t/2). Verjetnost je, da pade na fugo je očitno manjša kot 1. Koliko torej je?

NumPy

Knjižnica NumPy je rezultat potreb po numeričnem računanju v Pytonu in vsebuje večino znanstvenih pomožnih knjižnic kot so

  • fft: Fast Fourrier Transform
  • random: tvorjenje naključnih števil
  • linalg: linearna algebra (Lapack, ATLAS ali MKL v ozadju + BLAS)
  • distutils: paket za pomoč pri distribuciji programov Python, ki uporabljajo numpy
  • f2py: paket za vključevanje fortranske kode v Python/numpy

NumPy vsebuje dva osnovna objekta na katerih se izvajajo algoritmi:

PRACE poletje z HPC 2014

Summer Of HPC Training in OpenGLVsi študentje so vabljeni, da se prijavijo na PRACE Summer of HPC 2014 na strani http://summerofhpc.prace-ri.eu/ kjer Univerza v Ljubljani nastopa z dvema projektoma in gosti dva tuja študenta. Program je za študente brezplačen! Lansko leto je bil Vito Šimonka ambasador HPC.

Kampus šola HPC 2014

Kampus šola visokozmogljivega računalništva (HPC) na začetku poletnih počitnic (7.-11. julij 2014) Za vse študente (dodiplomske in podiplomske) na UL, FIŠ in ostale, ki si želijo vstopiti v svet superračunalništva, odkriti različne programske jezike in programe za simulacije ter pridobiti osnove v poganjanju vzporednih programov. Priporočeno je, da imajo študentje vsaj nekaj znanja iz programiranja. Prijavnina 10€ vključuje predavanja ter pogostitev med odmori. Prijavnina za zaposlene izven univerze, ki nimajo status študenta, je 150€. Prijave in podrobnosti na spletni strani: http://events.prace-ri.eu/event/cs14lj

Poletna delavnica HPC 2014 za srednješolce

Inženirji pri nas ne uporabljajo (visoko-zmogljivih) računalnikov (čeprav se večini zdi, da jih), vendar bi morali sestave HPC (High Performance Computing) uporabljati vsakodnevno (čeprav se nekaterim zdi, da bi bilo potrebno HPC ukiniti). Fakulteta za strojništvo UL se zaveda pomena znanja superračunalništva in s poletno delavnico visoko-zmogljivega računalništva bodočim študentom naravoslovnih ved predstavlja možnosti, ki jih omogoča HPC. Dijaki se pod vodstvom mentorjev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktičnimi vajami na superračunalniku HPCFS.
Za koga? Za vse srednješolce, ki si želijo vstopiti v svet superračunalništva, odkriti različne programske jezike in programe za simulacije ter pridobiti osnove v poganjanju vzporednih programov. Priporočeno je, da imajo dijaki vsaj nekaj znanja iz programiranja. Največje število udeležencev je 18.
Kje in kdaj? 18.-22. avgust 2014. Delavnica v okviru programa Poletna šola strojništva na FS, UL bo potekala v računalniški učilnici N17 na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

PRACE jesenska šola 2013 - Industrijske simulacije na superračunalnikih

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je kot koordinator združenja PRACE za Slovenijo -- Partnerstvo za napredno računalništvo v Evropi (Partnership for Advanced Computing in Europe) v zadnjem tednu septembra 2013 organizirala enotedenski tečaj industrijsko naravnanih simulacij z uporabo visokozmogljivih računskih sestavov (HPC).

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS