Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

Distributed Debugging Tool

Razhroščevalnik DDT omogoča spremljanje večnitnih programov (OpenMP, MPI), ki so lahko porazdeljeni in pognani iz nadzornika poslov.

Vmesnik DDT je razdeljen na naslednja področja:

Razvoj programov v okolju Eclipse

Eclipse je odprtokodno okolje za razvoj programov (IDE), ki temelji na Javi. Z Eclipse je mogoče razvijati programe v različnih jezikih. Prednost uporabe Eclipse se pokaže pri razvoju zahtevnih programov, ki uporabljajo kompleksne knjižnice za katere je potrebno podrobno poznavanje delovanja in hierarhija razredov. Večina knjižnic, tudi komercialnih, ima tudi dodatke, ki omogočajo lažjo uporabo z dodano pomočjo in čarovniki.

Electricity meter

/* Reading electricity meter Landis+Gyr ZMF 120AC impulses for RRDtool logging Branje impulzov iz LandisGyr stevca ZMF 120AC po RS232 protokolu. Konstanta stevca 500 imp/kWh. Dolzina impulza 40ms Leon Kos, 2011 RS232 adapter with 20 meters of phone cable between meter and Linux server requires two components: R1 provides pulldown. D1 reverse voltage protection. DB9 RS232 Connector ___ TxD | 3 |---+ | | | | | | | R1 | | | | 1K5 | | | | | | | blue/white RxD | 2 |---+----------------------+

ANSYS Multiphysics

ANSYS Multiphysics je del programskega paketa ANSYS Academic Research. Ponuja celovito rešitev, ki vsebuje možnosti simulacij večfizikalnih problemov, kot tudi izvajane enostavnejših analiz. Izdelek vključuje možnosti simulacije nosilnih konstrukcij, termične simulacije, simuliranje tekočin ter visoko in nizkofrekvenčne elektromagnetne analize. Vsebuje tudi možnost obravnave direktno in tudi sekvenčno povezanih fizikalnih problemov.

Uporabniki ANSYS-ovo klasično grafično okolje zaženejo z ukazom

Ansoft

Programska orodja Ansoft so namenjena elektromagnetnim analizam. Obstajata dva glavna modula:

LS-DYNA

LS-DYNA je programski paket, ki temelji na metodi končnih elementov in je namenjen simuliranju tranzientnih dinamičnih pojavov. Program je sposoben simulirati kompleksne realne probleme. Optimiran je za uporabo na več-procesorskih in super-računalnikih ter različnih operacijskih sistemih (Unix, Linux, Windows).

LS-DYNA je široko uporaben programski paket v različnih industrijskih panogah, med drugim v:

Programski paket ANSYS Fluent

ANSYS FLUENT  je programska oprema za simulacije dinamike fluidov. FLUENT ima napredno solver tehnologijo katera omogoča hitre in natančne simulacije. FLUENT vsebuje fizikalne modele za širok spekter uporabe kot so:

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS