Visokozmogljivi računski sestav Fakultete za strojnišvo v Ljubljani namenjen raziskavam, ki zahtevajo vzporedno računanje znanstvenih problemov.

ANSYS Multiphysics

ANSYS Multiphysics je del programskega paketa ANSYS Academic Research. Ponuja celovito rešitev, ki vsebuje možnosti simulacij večfizikalnih problemov, kot tudi izvajane enostavnejših analiz. Izdelek vključuje možnosti simulacije nosilnih konstrukcij, termične simulacije, simuliranje tekočin ter visoko in nizkofrekvenčne elektromagnetne analize. Vsebuje tudi možnost obravnave direktno in tudi sekvenčno povezanih fizikalnih problemov.

Uporabniki ANSYS-ovo klasično grafično okolje zaženejo z ukazom

Ansoft

Programska orodja Ansoft so namenjena elektromagnetnim analizam. Obstajata dva glavna modula:

LS-DYNA

LS-DYNA je programski paket, ki temelji na metodi končnih elementov in je namenjen simuliranju tranzientnih dinamičnih pojavov. Program je sposoben simulirati kompleksne realne probleme. Optimiran je za uporabo na več-procesorskih in super-računalnikih ter različnih operacijskih sistemih (Unix, Linux, Windows).

LS-DYNA je široko uporaben programski paket v različnih industrijskih panogah, med drugim v:

Programski paket ANSYS Fluent

ANSYS FLUENT  je programska oprema za simulacije dinamike fluidov. FLUENT ima napredno solver tehnologijo katera omogoča hitre in natančne simulacije. FLUENT vsebuje fizikalne modele za širok spekter uporabe kot so:

ANSYS

Na sestavu HPCFS je na voljo ANSYS programska oprema za numerične simulacije po metodi končnih elementov in končnih volumnov. Izvaja se lahko statične, dinamične, stabilnostne, temperaturne in toplotne analize trdnin. Možne so tudi visokofrekvenčne in nizkofrekvenčne elektromagnetne analize. Programska oprema omogoča tudi simulacije visoko nelinearnih prehodnih dinamičnih pojavov, z uporabo eksplicitne časovne integracije. Omogočene so analize posameznih fizikalnih problemov, kakor tudi analize neposredno in sekvenčno povezanih problemov.

Wolfram Mathematica

Na sestavu je nameščena Wolfram Mathematica, ki omogoča hkratno :

  • 1000 uporabnikov oziroma procesov Mathematica ali MathKernel za nadzor
  • in 8000 podprocesov  Sub Mathematica in Sub MathKernel za računanje

kar kahko uporabniki preverijo z ukazom monitorlm. Uporabniki lahko Mathematico poganjajo interaktivno tako, da se najprej preselijo na vozlišče z ukazom node in tako pridobijo 24 lokalnih jeder. Uporaba mathematice na prijavnem vozlišču prelog ni zažjeljena. Primer zagona:

Poziv za predloge projektov računsko intenzivnih inženirskih simulacij z uporabo programske opreme ANSYS

Fakulteta za strojništvo UL omogoča raziskovalcem iz JRO Slovenije, da izkoristijo računski čas na superračunalniku Prelog s predlogi projektov, ki bodo uporabljali programski paket ANSYS v polni zmogljivosti računskega sestava HPC-FS.
To je prvi poziv v okviru Infrastrukturnega centra Sodobno strojništvo HPC-FS v skupni vrednosti 500.000 procesorskih ur, za predloge računsko intenzivnih raziskovalnih projektov z uporabo paketa ANSYS na najmanj 500 jedrih. Ostali predlogi  za testiranje in optimizacijo drugih programskih kod niso kriti s tem pozivom.

Strani

Subscribe to Visokozmogljivi računski sestav HPCFS RSS