Nahajate se tukaj

Poletje superračunalništva 2013 za študente

 

Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani je slovenska predstavnica in članica v združenju PRACE (http://prace-ri.eu/ )– Partnerstva za napredno računalništvo v Evropi (Partnership for Advanced Computing in Europe). PRACE združuje vodilne nacionalne centre za superračunalništvo članic Evropske unije in povezanih držav. Poleti 2013 (julij in avgust) smo na Fakulteti za strojništvo gostili mlajše podiplomske študente (3 študenti) v sklopu mednarodnega projekta izmenjave PRACE Summer of HPC (https://summerofhpc.prace-ri.eu/ ), ki se pod vodstvom mentorjev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki. Projekt je potekal sočasno v 10 PRACE povezanih HPC centrih po Evropi (https://summerofhpc.prace-ri.eu/faq/ )- izmed 189 prijavljenih študentov je bilo izbranih 24 študentov kot participantje (https://summerofhpc.prace-ri.eu/participants/ ). 2 meseca so delali na raznih projektih (https://summerofhpc.prace-ri.eu/projects/ ) povezanimi z PRACE tehničnim ali industrijskim delom in izdelavo vizualizacij rezultatov.

Izmed 21 opravljenih projektov sta bila izbrana dva zmagovalca:

  • Najboljši HPC veleposlanik (''Best HPC Ambassador''): Študent, ki je bil najbolj ustvarjalni pri spodbujanju HPC in PRACE programa

  • Najboljša vizualizacija (''Best visualisation award''): Študent , ki je ustvaril najboljšo HPC vizualizacijo

Pri projektu je sodeloval tudi slovenski študent Vito Šimonka (https://summerofhpc.prace-ri.eu/participants/vito-simonka/ ), ki je dobil nagrado Najboljši HPC veleposlanik. Nagrade za oba zmagovala so predstavili v Barcelonskem superračunalniškem centru v Španiji 2. decembra 2013 o čemer so poračale tudi Računalniške novice.

 

Na Fakulteti za strojništvo so pod mentorstvom doc.dr. Leon Kosa in doc.dr. Borisa Jermana opravljali projekte trije študenti:

  • Evguenia Usoskina

  • Luna Backes Drault

  • Ezhilmathi Krishnasamy

Doc. dr. Leon Kos je  v okviru uvodnega izobraževanja SoHPC vodil tudi šolo vizualizacije. Podrobnosti s tečaja so v voljo na strani http://trac.lecad.fs.uni-lj.si/sohpc


Objava razpisa SoHPC  v januarju 2013

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (ULFME) kot koordinator za superračunalništvo v Sloveniji v okviru združenja PRACE omogoča dvomesečno poletno izobraževanje študentov v tujini. Izbrani študenti bodo imeli krite vse stroške potovanja in bivanja ter bodo za to obdobje prejeli štipendijo. Poletje superračunalništva (Summer of HPC) bo omogočilo najmanj 20 študentom podobno kot Google Summer of Code zanimivo delo na HPC projektih s področja vizualizacije.

Na razpis se lahko prijavijo študentje zadnjih letnikov dodiplomskih šol in prvih letnikov podiplomcev, ki želijo v tujini delati pod vodstvom mentorjev na projektih z uporabo superračunalnikov. ULFME sodeluje in je koordinirala projektne naloge desetih HPC centrov po Evropi in lahko zainteresiranim študentom nudi pomoč pri prijavi na razpis, ki je objavljen na spletni strani http://summerofhpc.prace-ri.eu/

Po odzivu na družabnih omrežjih se pričakuje vsaj 100 prijav, ki bodo ocenjevane po strokovni usposobljenosti študentov za željene projekte.

Rok za prijavo je do 17. februarja 2013!

Iz Slovenije je bil za SoHPC izbran en kandidat od cca 200 priijav.

 

Do 18. marca je možna prijava tudi na šolo superračunalništva v New Yorku. Podrobnosti so na https://www.xsede.org/web/summerschool13/application

Pri prijavah je pomembno, da ste dobri prav na vseh postavkah in da pri vsaki napišete vaš entuzjazem.

 

Dodatne informacije lahko dobite pri Leonu Kosu, tel. 01 4771 436 ali po pošti na  leon.kos@lecad.fs.uni-lj.si ali pri koordinatorju PRACE, prof. dr. Jožefu Duhovniku.