Nahajate se tukaj

Uvod v Linux

Pregled Linux ukazov

Uvod

 • Delo z  operaciskim sistemom MS Windows je enostavneje, saj je MS Windows bolj razširjen.
 • Za večino je enostavnejši za uporabo, saj načeloma ne potrebujemo veliko predznanja in komunikacija med uporabnikom in operacijskim sistemom poteka preko interakcije med miško in ikonami na zaslonu.
 • Linux pa velja za operacijski sistem pri katerem se preferira komunikacijo med uporabnikom in operacijskim sistemom preko ukaznih lupin (terminalov) z vpisovanjem ukazov. 
 • Pri izvajanju ukazov komuniciramo s sistemom skozi ukazno lupino (angl. Shell)
 • Čeprav se v zadnjem času za komercialne pakete Linux okolja razvijajo različni grafični uporabniški vmesniki, ki so vizualizacijsko podobni okolju MS Widnows, vendar delujejo na Linux platformah.

 

Ukazni terminal

Tako kot različne različice Linux OS obstajajo tudi različni terminali. Zgoraj je prikazan terminal CentOS na superračunalniku ULFME.

 

Predstavitev osnovnih Linux ukazov

 • Prijava/odjava v sistem
 • Zaustavitev sistema
 • Delo z uporabniki
 • Delo z imeniki in datotekami
 • Orodja za arhiviranje
 • Ukazi za pomoč

Prijava/odjava v sistem

Kako se odjavimo iz sistema?

V ukazi vrstici vpišemo ukaz

  /home/larry$ exit

za odjavo.

Zaustavitev sistema

ukaz: shutdown [opcije] [čas] [sporočilo]

Opcije:

 • -h ustavi sistem
 • -n hitro ustavi sistem
 • -r ponovno zaženi sistem
 • -f hitro ponovno zaženi sistem
 • -c prekliči ustavitev sistema

Čas:

Čas podamo v uu:mm:ss ali napišemo "now" za takoj

Sporočilo:

Sporočilo, ki je poslano vsem uporabnikom pred izklopom

 • halt - pripravi računalnik na izklop
 • reboot - pripravi računalnik
 • poweroff - pripravi računalnik na izklop

Delo z uporabnik

 1. passwd - spremeni geslo uporabnika
 2. adduser - doda ali obnovi informacije o novem uporabniku
 3. userdel  - izbriše uporabnika in njegove datoteke

 4. id - izpiše podatke o uporabnike

adduser [opcije] uporabnik

Opcije:

 • -d imenik - določimo imenik za uporabnika
 • -e datum - dan, ko uporabnik ne bo več aktiven (MM/DD/LL)
 • -g skupina - dodatne skupine v katere spada uporabnik
 • -u uid - uporabniška številja uporabnika

userdel [opcije] uporabnik

Opcije:

 • -r uporabnikov imenik bo izbrisan

id uporabnik

Delo u imeniki in datotekami

Drevo imenikov:

 1. bin
 2. dev
 3. etc
 4. home -> simon, leon
 5. lib
 6. proc
 7. tmp
 8. usr: X11R6, emacs, ...
 9. var

Primerjava med nekaterimi DOS in LINUX ukazi:

DOS ukazi:   ATTRIB, COPY, DEL, MOVE, REN, TYPE

LINUx ukazi: chmod, cp, rm, mv, mv, (more, less, cat)

Pregled LINUX ukazov:

ls [opcije] imenik - izpiše vsebino imenika

OPCIJE:

 • -a ali -all izpiše vse datoteke in imenike tudi skrite
 • --color izpiše datoteke in imenike v različnih barvah

cd imenik - spremeni delovni imenik

pwd - izpiše trenutni imenik

cp [opcije] izvor cilj  - kopiranje datotek in imenikov

OPCIJE:

 • -r prekopira tudi imenike
 • -f ali --force prepiše obstoječe cilje, brez opozorila
 • -i ali --interactive vpraša preden prepiše obstoječe datoteke
 • -v izpiše dodatne informacije med postopkom

mv [opcije] izvor cilj - premakne ali preimenuje datoteke

OPCIJE:

 • -r premakne tudi imenike
 • -f ali --force prepiše obstoječe cilje, brez opozorila
 • -i ali --interactive vpraša preden prepiše obstoječe datoteke
 • -v izpiše dodatne informacije med postopkom

rm [opcije] ime_datoteke  - izbriše datoteke ali imenike

OPCIJE:

 • -r izbriše tudi imenike
 • -f ali --force prepiše obstoječe datoteke ali imenike , brez opozorila
 • -i ali --interactive vpraša preden odstrani datoteke ali imenik
 • -v izpiše dodatne informacije med postopkom

mkdir ime_imenika - naredi imenik

rmdir ime_imenika - izbriše prazen imenik

whereis [opcije] datoteka- poišče mesto, kjer se nahaja določen ukaz, dokumentacija in izvorna koda

OPCIJE:

 • -b poišče le izvršne datoteke
 • -m poišče le dokumentacijo
 • -s poišče le izvorno kodo
 • -u poišče nenavadne vnose

which ime_programa - prikaže polno pot ukaza

dd medij datoteka - konvertira in kopira datoteko

file [opcije] datoteka - ugotovi vrsto datoteke

OPCIJE:

 • -z pogleda v kompresirane datoteke
 • -b ne izpiše imena datotek, le njihovo vrsto

find pot [izraz] - išče datoteke v imenikih in podimenikih

IZRAZ:

 • -name podamo ime datoteke

sort [opcije] datoteka - uredi vrstice v tekstovnih datotekah

OPCIJE:

 • -o datoteka navedemo izhodno datoteko

df - izpiše stanje o uporabi diskov

du [opcije] datoteka - oceni porabljeno mesto na disku

OPCIJE:

 • -c prikaže vsoto
 • -h pretvori v drug format
 • -k prikaže v kilobytes
 • -m prikaže v megabytes

free - prikaže količino prostega in porabljenega spomina v sistemu

Orodja za arhiviranje

tar [opcije] arhiv datoteke - orodje za arhiviranje datotek

OPCIJE:

 • -czvf kreira nov kompresiran arhiv, ki vsebuje navedene datoteke
 • -xzvf razširi kompresiran arhiv v imenik, ki ga določimo
 • -cvf kreira nov arhiv, ki vsebuje navedene datoteke
 • -xvf razširi arhiv v imenik, ki ga določimo

zip arhiv datoteke - stisne datoteke

unzip [opcije] arhiv - razširi stisnjene datoteke

OPCIJE:

 • -d določimo imenik za razširitev

gzip datoteka - stisne datoteko

gunzip datoteka - razširi stisnjeno datoteko

bzip2 datoteka - stisne datoteko

bunzip2 datoteka - razširi stisnjeno datoteko

 

Ukazi za pomoč

man ukaz - prikaže pomoč o določenem ukazu

info - prikaže informacije o ukazu

ping - preverimo odzivni čas gostitelja. ping pošlje testni paket padatkov in meri čas, ki je potreben, da gostitelj vrne informacijo

ifconfig - lahko uporabljamo za nastavljanje omrežnih vmesnikov ter za preverjanje PPP povezave.

 

Urejevalniki datotek

Poznamo več vrst urejevalnikov emacs, gedit, vi... Uporabljali bomo datotečni urejevalnik emacs. V svoji ukazni lupini za pozivnikom vpišimo emacs in pritisnimo tipko Enter.

Odpre se nam urejevalnik datotek emacs, kot je prikazan na spodnji sliki.

Vsem najpogosteje rabljenim funkcijam so vnaprej prirejeni akordi. Nekaj je navedenih spodaj:

 

akord    funkcija      opis
-------------------------------------------------------------------
C-x C-s   save-buffer    shrani trenutni vmesnik na disk
C-x u    undo        razveljavi zadnji ukaz
C-x C-f   find-file     odpri datoteko na disku
C-s     isearch-forward  poišči niz znakov v smeri naprej
C-r     isearch-backward  poišči niz znakov v smeri nazaj
      replace-string   poišči niz znakov in ga zamenjaj
      replace-regexp   poišči regularni izraz in ga zamenjaj
C-h t    help-with-tutorial poženi učenje Emacsa s prvim berilom
C-h f    describe-function izpiši opis funkcije
C-h v    describe-variable izpiši opis spremenljivke
C-h x    describe-key    izpiši pomen akorda
C-h a    apropos      poišči dokumentacijo z regularnim izrazom
C-h F    view-emacs-FAQ   prikaži odgovore na pogosta vprašanja o Emacsu
C-h i    info        izpiši dokumentacijo o Emacsu
C-x r m   bookmark-set    označi trenutno mesto z zaznamkom
C-x r b   bookmark-jump   skoči na zaznamek
-------------------------------------------------------------------

 

print "hello, world"