Nahajate se tukaj

ANSYS Multiphysics

PriponkaVelikost
Package icon bench07.zip1.16 KB

ANSYS Multiphysics je del programskega paketa ANSYS Academic Research. Ponuja celovito rešitev, ki vsebuje možnosti simulacij večfizikalnih problemov, kot tudi izvajane enostavnejših analiz. Izdelek vključuje možnosti simulacije nosilnih konstrukcij, termične simulacije, simuliranje tekočin ter visoko in nizkofrekvenčne elektromagnetne analize. Vsebuje tudi možnost obravnave direktno in tudi sekvenčno povezanih fizikalnih problemov.

Uporabniki ANSYS-ovo klasično grafično okolje zaženejo z ukazom

 ansys172 –g 

Delovno okolje ANSYS Multiphysics na HPCFS

 

ANSYS Structural

ANSYS Structural je del programskega paketa ANSYS Academic Research in je vsebovan tudi v paketu Multiphysics. Namenjen je simulacijam nosilnih konstrukcij in elementov. Ta modul nudi vse možnosti nelinearnih analiz (nelinearni materiali, veliki pomiki, velike deformacije, ...), kot tudi vse linearne zmogljivosti in tako zagotavlja izvajanje visoko kakovostnih in zanesljivih simulacij.

 

ANSYS Worbench

ANSYS Workbench je programski paket za računalniško podprti inženiring (CAE). Vsebuje grafični uporabniški vmesnik, ki povezuje funkcije geometrijskega modelirnika z različnimi ANSYS produkti za simulacije z uporabo metode končnih elementov (FEM) in računalniške dinamike tekočin (CFD). Ta produkt je dobro povezlijiv z drugimi 3D modelirniki.

 

Nekaj primerov izvedenih simulacij

Image-0011Numerični model strešne kritine in njena napetostno - deformacijska stanja. Na sliki je razvidno deformacijsko stanje po izgubi lokalne stabilnosti Na sliki so vidne velike deformacije pločevine. Prikazani model je bil izdelan v okviru sodelovanja FS-LASOK s podjetjem Trimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lasok2.png Numerični model zadrževalnega hrama Nuklearne elektrarne Krško je namenjen analizi protipotresne varnosti polarnega žerjava v v njem. Izvedene so statična, dinamična in stabilnostna analiza. Upoštevani so pospeški tal med potresom. Numerična analiza je ena v vrsti analiz, ki jih je FS-LASOK opravil za NEK.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\Jermen\Predstavitev04_02_04\SEQV_M_Pog_zob1.jpg Numerično simuliranje obnašanja kompozitno zgrajenih zobatih jermenov med obratovanjem. Analiza po metodi končnih elementov je vsebovala velike pomike, velike deformacije, simulacijo kontaktov med dvema površinama z velikim relativnem premikom. Prikazani MKE model je bil prvenstveni v svetu. Analizo je FS-LASOK izvedel za firmo GoodYear.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometrija celote

Numerični model in fotografija hiperbarične komore za zdravljenje do 10 pacientov na enkrat. Trdnostne analize so bile v FS-LASOKU izvedene za Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Posebnost komore so pravokotna vrata za vstop pacientov,  ki močno zmanjšuje negativne psihološke učinke me dzdravljenejem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Računanje v "batch" načinu 

Model pripravimo v ANSYS/apdl ali ANSYS/Workbench. Podrobna dokumentacija o ANSYSu s primeri za vajo so na voljo v pomoči, ki je dosegljiva z ukazom

	  anshelp172 

Če imamo vhodno datoteko pripravljeno na osebnem računalniku jo prenesemo na HPC s pomočjo sftp protokola.

Ko je datoteka prenešena se z »NX Client« logiramo na HPC, kot je to opisano v navodilih za uporabo.

odpremo terminalsko okno, in z ukazom

	 module load ansys/17.2 
naložimo modul ANSYS.

nato se premaknemo v direktorij, kjer se nahaja vhodna datoteka v našem primeru: work/ANSYS-test:

	 cd work/ANSYS-test 

Reševanje modela končnih elementov v vhodni datoteki bench07.mac na 12 procesorjih poženemo z

	 bsub -n 12 -J "DisAns" 'ansys172 -dis -b -mpi pcmpi -machines "$LSB_MCPU_HOSTS" -i bench07.mac -o output.out' 

Zgornji ukaz zažene računanje na 12 jedrih. Ime procesa je DisAns, za vhodno datoteko uporabi datoteko bench07.mac, log pa izpisuje v datoteko output.out.

Ko je preračun končan nam HPC to sporoči s pošto, ki jo lahko preberemo z ukazom mail

Post-procesiranje lahko izvajamo na HPC ali pa si datoteke z rezultati prenesemo na osebni računalnik in post-procesiranje izvajamo na njem.