Nahajate se tukaj

Pošta

Sestav HPCFS omogoča polno funkcionalnost elektronske pošte predvsem zaradi tega, ker sistem za upravljanje z računskmi viri normalno obvešča uporabnike o poslih katere je opravil zanje, kar preko poštnih obvestil. Sporočila LSF privzeto pošilja takrat, ko ni uporabnik podal nobene redirekcije (-o, -oo, -e, -eo) izpisa v datoteko. Lahko pa uporabnik še dodatno zahteva pošiljanje pošte tudi ob redirekciji izhodov. Takrat se pošlje le povzetek dela, ne pa tudi izpisi programa. Pri zagonu z ukazom bsub lahko uporabimo naslednja stikala:

 • -N pošlje sporočilo ob zaključku posla
 • -B pošlje sporočilo o začetku posla
 • -u naslov pošlje na drug naslov

Pošto je na nadzornem vozlišču mogoče brati, pošiljati in posredovati na druge predale. Na prelogu je mogoče uporabljati naslednje poštne odjemalce:

 • mail
 • alpine
 • mutt
 • kmail

Vsi poštni odjemalci lahko berejo pošto iz lokalnih predalov. Oddaljeno (POP3) pobiranje pošte ni predvideno. Če uporabnik želi, da se mu sporočila ob zaključku (-N) ali koncu posla pošljejo v drug predal, lahko to storijo tako, da v skriptu ali ukazni vrstici s stikalom -u navedejo naslov, ki naj se uporabi za obvestila. Naslednji primer pošlje poročilo ob zaključku posla na izbran naslov

#!/bin/sh
#BSUB -a openmpi
#BSUB -n 24
#BSUB -oo bit1.log
#BSUB -N
#BSUB -u leon.kos@example.org

mpiexec BIT1 ../tok-em4e22.inp

Tak način dela je možen, vendar manj priročen in je zato bolje, da posredovanje na oddaljene poštne predale uredimo s posredovanjem. V ta namen ustvarimo datoteko $HOME/.forward z vsebino kot je naslednji primer, ki hkrati shrani vsa prejeta sporočila v lokalni predal (prva vrstica) in nato še posreduje naprej(druga vrstica). Pri takem načinu dela lahko prejeta sporočila v oddaljenem predalu brez premisleka brišemo, saj so vsa sporočila shranjena tudi na nadzornem vozlišču. Lahko pa bi ohranili vsebino druge vrstice, kar pomeni, da se vsa pošta posreduje naprej in ni nič shranjeno lokalno.

\leon
leon.kos@example.org

Datoteko .forward moramo ustrezno zaščititi proti branju z ukazom

chmod 600 $HOME/.forward

Na hitro lahko testiramo delovanje LSF in pošte z ukazom

bsub env

ki bo pognal program env za izpis sistemski spremenljivk ne enem od vozlišč in nato poslal sporočilo po pošti.  Običajno dobimo med tipkanjem opozorila kot tudi zvončel na novo pošto kot je npr:

 You have new mail in /var/spool/mail/leon

Lokalno pošto lahko beremo z odjemalci  v terminalskem oknu ali v okenski obliki. Odjemalce med seboj ne moremo mešati, saj vsak po prebranju pošte premakne prebrano pošto v domači imenik na svoj način. Najbolj špartanski, vendar še vedno uporaben, je program mail. Primer uporabe

[leon@prelog ~]$ mail
Mail version 8.1 6/6/93.  Type ? for help.
"/var/spool/mail/leon": 3 messages 2 new 3 unread
 U  1 lsfadmin@hpc.fs.uni-  Mon Dec 27 22:30 170/6534  "Job 390:  Done"
>N  2 lsfadmin@hpc.fs.uni-  Mon Dec 27 22:31 169/6524  "Job 391:  Done"
 N  3 lsfadmin@hpc.fs.uni-  Mon Dec 27 22:31 141/2994  "Job 392:  Done"
& 3
& 2
& x

Alpine in mutt sta neoliko boljša programa za zaslonsko branje sporočil v ukazni školjki, medtem ko je kmail povsem grafičen.  Za branje lokalne pošte v kmailu, je potrebno najprej dodati branje iz lokalnega imenika z Nastavitve - Nastavi Kmail - Dodaj - Krajevni račun in mu nastavimo zaklepanje lokalnega predala z Spremeni - Način zaklepanja - FCNTL ali s piko. Za hitro in pregledno delo z LSF je priporočena uporaba odjemalca mutt, saj lepo barva sporočila in omogoča neposredno odpiranje prejete pošte. Na začetki je sicer potrebno preizkusiti par tipk (?, up, down, backspace, enter, x, ...) in že se lahko sprejajamo med sporočili.

Primer sporočila, ki je rezultat ukaza bsub pwd, ki izpiše le trenutni imenik je naslednji:

From 1sfadmin@hpc.fs.uni-lj.si Mon Dec 27 22:53:48 2010
Date: Mon, 27 Dec 2010 22:53:48 +0100
X-Authentication-Warning: cn52.hpc: leon set sender to lsfadmin using -f
To: leon@cn52.hpc
From: LSF <1sfadmin@hpc.fs.uni-lj.si>
Sender: LSF System <1sfadmin@hpc.fs.uni-lj.si>
Subject: Job 393: Done

Job was submitted from host by user in cluster .
Job was executed on host(s) , in queue , as user in cluster <
hpcfs>.
 was used as the home directory.
 was used as the working directory.
Started at Mon Dec 27 22:53:48 2010
Results reported at Mon Dec 27 22:53:48 2010

Your job looked like:

------------------------------------------------------------
# LSBATCH: User input
pwd
------------------------------------------------------------

Successfully completed.

Resource usage summary:

  CPU time  :   0.01 sec.
  Max Memory :     1 MB
  Max Swap  :    27 MB

  Max Processes :     1
  Max Threads  :     1

The output (if any) follows:

/home/leon