Nahajate se tukaj

Platform Managment Console

Load Sharing Facility (LSF) na HPCFS lahko uporabniki spremljajo tudi preko spletnega vmesnika prikazanega na sliki. Uporabniki lahko z Platform Managment Console (PMC) spremljajo predvsem trenutno obremenitev in zgodovino po vozliščih. Na sliki je videti obremenitev posameznih vozlišč. Ker imajo vozlišča HPCFS vklopljen SMT oziroma Hyper-Threading se to kaže kot 50% obremenitev 12 procesorjev. Le če vozlišče polno izkorišča vseh 24 niti je to vidno kot 100% obremenitev. MPI programi običajno izkoriščajo samo 12 jeder, medtem ko OpenMP procesi lahko pridobijo z dodatnim nitkanjem na enem vozlišču. Podobno lahko predpostavimo z hibridnimi rešitvami.

Poleg stanja lahko uporabniki kar prek spletnega vmesnika poganjajo aplikacije s postavitvijo v izbrano čakalno vrsto (Submission). Preko povezave Knowledge Center je na voljo še celotna dokumentacija za LSF.

Administratorji si lahko v PMC ogledajo še poročila (Reports) po različnih kriterijih.

Z nadgradnjo LSF iz 7v6 na 8.0 se uporaba PMC v sklopu EGO (Enterprise Grid Orchestration) opušča. Namesto PMC se je razvil dodatek za orodje CMU, ki v tortnem diagramu prikazuje trenutne posle na sestavu.

Za gledanje trenutnega stanja sestava se v levem padajočem meniju CMU izbere "User Group". Tak načiin spremlajnja poslov je bolj pregleden in celovit, saj lahko uporabniki o svojih poslih dobijo več informacij, kot v PMC. Hkrati se kot zadnji posel prikaže še posel "zzz....", ki kaže število prostih procesorjev in vozlišč. Imena poslov se podajajo tako, da skupaj z uporabniškim imenom na začetku in številko posla na koncu, posel vsebuje še informacijo o številu procesorjev in uporabljenih vozlišč. Poleg "klasičnega" tortnega prikaza izbranih senzorjev, je možen za izbran posel v CMU prikazati tudi tabelo stanja vseh vozlišč v poslu.