Nahajate se tukaj

LaTeX in slike v SVG

Program za stavljenje člankov z množico formul in slik.

  • TeX (1977)
  • LaTeX - skupek makrojev za enostavno uporabo TeXa
  • Prva verzija razvita 1985
  • Skupina ljudi vzdržuje od leta 1993

Na sestavu HPCFS  je poleg "uradnega" emTeX nameščen še TeX Live, ki je izboljšana verzija TeX distribucije. Uporabniki si jo namestijo kot privzeto z dopisom ustreznega modula v .bash_profile

 module load texlive

Uporaba TeX Live je potrebna predvsem za pisanje člankov s sistemom RevTeX 4.1 v povezavi z HyperRef paketom. Dokumentacija za pakete je dosegljiva lokalno z URL file:///usr/local/texlive/2010/doc.html

Princip dela v LaTeX-a

  • pišemo ASCII dokument z ukazi za oblikovanje
  • prevajamo z ukazom latex dokument
  • gledamo rezultat v različnih formatih (DVI, SVG, PDF, PS,...)

psfrag ukaz

Zamenja besedilo v EPS datotekah z LaTeX interpretiranimi označbame (enačbe).  S psfrag ne moremo uporabljati pdfLaTeX procesorja.

\psfrag{textzazamenjavo}{novtext}

Gnuplot

  • odprtokodni program
  • branje datotek v ASCII

SVG sliko tvorimo z

set terminal svg
set output "myfig.svg"
set xrange [0:4*3.1415]
plot sin(x), sin(x-3.14/2), "data.txt" using 1:2 with lines