Nahajate se tukaj

Cluster Management Utility

HP Cluster Management Utility (CMU) je osnovno orodje za trenutni nadzor stranja sestava. Uporabniki lahko vidijo trenutno zasedenost procesorjev, spomina in ostalih senzorjev, ki so na voljo. Aplikacija v JAVI je na voljo lokalno na nadzornem vozlišču http://prelog.hpc:8008/ Za pravilni zagon je potrebno prvič izbrati JNI web start, ki se nahaja na /usr/java/latest/javaws/javaws . Možno pa je JAR program pognati zudi z ukazne lupine kot

/usr/local/bin/cmu

Nepotrebna (stalna) raba tega programa ni zaželjena, saj kot java program jemlje precej časa nadzornemu vozlišču. Uporabniki jo lahko rabijo za grobi pogled na stanje celotnega sestava in delovanje svojih programov. Na stranski sliki je prikazano okno pri polno obremenjenem sestavu. Vsako vozlčišče ima 12 procesov od katerih vsako prispeva 100%. Zato je celotna obremenitev sestava 76896% kar ustreza 768 procesorjem.

Naslednja slika kaže preobremenjen sestav. V nadzor CMU so vklučena tudi vozlišča za LUSTRE diskovni sistem, ki običajno niso obremenjena procesorsko (spodnji levi kvadrant).

Mešana obremenitev sestava z LSF

V primerih mešane obremenitve z različnimi MPI in OpenMP nalogami podanimi v Load Sharing Facility (LSF) se lahko izkoriščajo tudi dodatne procesne niti, ki jih je na enem vozlišču lahko do 24, kar je videti na spodnji sliki. Največja obremenitev sestava je torej lahko 1536.00% če so izkoriščena vsa "hiperjedra". V povezavi z LSF je možen tudi pregled po uporabniških nalogah in skupinah vozlišč. Številke za uporabniškim imenom pomenijo število procesorjev in število vozlišč v posameznem poslu.

Temperature na vozliščih

Temperatura zraka pri vstopu v posamezno vozlišče (levo) kaže, da je pri polni obremenitvi na zgornjem delu omare tudi 10K višji, kot je spodaj. Temperatura pomnilnika RAM (desno) kaže, na sistematično razliko med levimi in desnimi vozlišči, ki je do 10K.

Temperature pri polni obremenitvi

Časovni pogled v HP Insight CMU v7.3+

CMU time view

Časovni pogled v CMU 7.2 je mogoč v primeru, da poganjamo CMU GUI lokalno. To je mogoče s protokolom JNLP v brskalniku, ki ima nameščeno javo in naslovi prijavno vozlišče prelog na vratih 8008 ali pa uporabi Java Web Start s komande vrstice in priložene cmugui.jnlp datoteke, ki je zapakirana na tej strani. Za Linux je najenostavneje, da se pripravi alias v obliki

mkdir ${HOME}/bin
cd ${HOME}/bin
unzip /tmp/cmugui.zip
echo 'alias cmu="cd ${HOME}/bin && /usr/local/jre1.8.0_25/bin/javaws cmugui.jnlp"' >> ${HOME}/.bashrc

Za MS Windows naj bi bilo dovolj, da se cmugui.jnlp datoteko shrani na namizje in potem ob zagonu izberemo program javaws.exe, ki pa mora biti vsaj verzije 1.7.10.

PriponkaVelikost
Package icon cmugui.zip929 bytov