Nahajate se tukaj

Invention Machine Goldfire Innovator

Osnovno okno programaProgramski paket Goldfire podjetja Invention Machine želi v smiselno celoto združiti korake na poti do inovacij. Nad izdelkom bdi od prvih poizvedb in iskanja idej do rešitev za novo generacijo izdelkov, ki bo aktualna šele čez nekaj let. Pri iskanju informacij in idejnih zasnov nam je na voljo napredno iskanje s podporo za stavčne strukture, ki jih je iskalnik sposoben razločiti, zato lahko pri iskanju informacij zastavimo iskanje v obliki vprašanj, na katera program skuša najti odgovore v bogati zbirki patentov, na raznih spletnih straneh ali v bazah znanja, ki smo jih sestavili s semantičnim indeksiranjem podatkov. V programski paket sta vgrajena tudi slovar in prevajalnik za štiri jezike (angleščina, nemščina, francoščina in japonščina), ki omogočata hkratno iskanje v več jezikih, po želji pa povzetke rezultatov iskanja lahko tudi prevedemo. V programu lahko uporabimo tudi klasično iskanje po ključnih besedah. Program sledi teoriji reševanja inovatorskih nalog , ki temelji na predpostavki, da se da vse inovacije posplošiti na osnovne fizikalne pojave, na principu katerih so zastavljene. Patenti tako predstavljajo reševanje tehničnih nasprotij, kjer sta dve veličini obratno sorazmerni. Z uporabo orodij, razvitih s pomočjo te teorije (principi inovacij, znanstveni učinki, vzorci sprememb sistema), iščemo splošno rešitev. To potem apliciramo na konkreten problem. Pri ustrezni obravnavi problema si lahko pomagamo z modelom, v katerem z gradniki in povezavami med njimi shematsko prikažemo obravnavan sistem, v katerem se problematične povezave oblikujejo samodejno. Poleg iskanja novih rešitev lahko s programom predvidimo odpovedi oziroma poškodbe, in sicer na podlagi vključenih tabel tveganj po standardih FMEA, FMECA, HAZOP in HACOP.

S klikom na priložene slike si lahko podrobneje ogledamo nekaj posnetkov zaslonov programa.

  • Slika 1: osnovno okno, ki se prikaže ob zagonu programa
  • Slika 2: zavihek z nalogami
  • Slika 3: raziskovalec - okno za iskanje
  • Slika 4: pregled aktivnosti podjetij glede na prijavljene patente

Za podrobnejše informacije in dostop do programa na navideznem stroju goldfire.hpc se obrnite na Jernej Klemenc  .

Dostop do navideznega stroja goldfire oteka preko vstopnega vozlišča prelog. V klientu NX  naredimo novo sejo z imenom goldfire in v nastavitvah izberemo namizje  Windows (RDP). V podrobnejših nastavitvah namizja nastavimo ime strežnika goldfire ter uporabniško ime (administrator ali gfuser) s pripadajočim geslom, tako to je prikazano v spodnjem posnetku zaslona:

nastavitve klienta NX za Goldfire

Geslo za gfuser dobite pri svojem mentorju ali vodji projekta/programa/laboratorija. Pri povezovanju nato izberemo novo sejo (NEW) ali se povežemo na obstoječo (Windows RDP), če le ta že obstaja. 

Primeri iskanja v bazi podatkov: