Nahajate se tukaj

IOzone

IOZONE

Test šestih diskov 1.5TB Seagate ST31500341AS CC1H v ZFS direktno in preko NFS. Bruto kapaciteta ZRAID1 je 9TB. Klient je povezan preko 1GbE vmesnika na FreeBSD 8.0 NFS strežnik. Plošča z dvema Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz in onboard Intel 63XXESB2 SATA300 controller Velikosti datotek so bile 128MB, 512MB, 1GB in 2GB.

Meritev na ZRAID1

NAME   SIZE   USED  AVAIL    CAP  HEALTH  ALTROOT
tank  8,12T  6,98T  1,14T    85%  ONLINE  -
iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -r 64 -Rb local.xls
             
KB  reclen   write rewrite    read    reread
          131072      64  159279   82114   313862   268426                                                                          
          524288      64  125009   79300   221548   230180                                                                          
         1048576      64  110125   64727   253959   250068                                                                          
         2097152      64  111738   67656   225682   234333

NFS na ZRAID1 disku sinhrono

KB reclen  write rewrite  read  reread 
     131072   64  32598  28838  81102 2310744                                     
     524288   64  29060  26338  67903 1007856                                     
     1048576   64  29349  22134  75539 1006377                                     
     2097152   64  26115  20008  68196  851873

NFS na ZRAID disku asinhrono z sysctl vfs.nfsrv.async=1

Asinhrono pisanje nekoliko izboljša pisanje.

KB reclen  write rewrite  read  reread 
     131072   64  52319  47669  82849 2280266                                     
     524288   64  45468  39673  73202 1004585                                     
     1048576   64  41955  39308  75171 1005348                                     
     2097152   64  44255  45257  73147 1005467 

NFS na UFS disku

6 SCSI diskov 320GB v CCD RAID0.

KB reclen  write rewrite  read  reread 
     131072   64 130104 135266 1780650 1794401                                     
     524288   64 133297 105866 1474741 1518910                                     
     1048576   64 114409 126695  110038  108436                                     
     2097152   64 123005 116133  92767  92537                                     
     4194304   64 125183 118607  110751  109125                                     
     8388608   64 121518 119501  105037  77166 

Linux NFSv3 klient asinhrono

Kaže, da ima vpliv velika količčina spomina na klientu (12GB)

Hitrost pisanja je tu večja kot pri ZFS in dosega 3&4 teoretične hitrosti.

KB reclen  write rewrite  read  reread  
     131072   64 1422745 1861050 4347758 4170952                                     
     524288   64 1553690 1899441 3717355 4190181                                     
     1048576   64 1238507 1492025 3976624 3969894                                     
     2097152   64 164641  45789 4135545 4181265                                     
     4194304   64  76264  36880 4693247 4024055                                     
     8388608   64  75341  22259 2856531 4604778          

    12582912   64  49744  20970  37413  35422

ZFS JBOD NFS lokalno

iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -s 4g -s 8g -r 64 -Rb nfs-jb-sync.xls

NAME   SIZE   USED  AVAIL    CAP  HEALTH  ALTROOT
tank  6,12T  5,90T   222G    96%  ONLINE  -

 

KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64 265099 572784 2018787 2019380
     524288   64 179531 361111 1940541 1989141
     1048576   64  81915  38170  241334  75945                                     
     2097152   64  63996  30866  89855  113389                                     
     4194304   64  57328  31850  77156  92197                                     
     8388608   64  58109  31960  72362  80447     

ZFS JBOD TANK NFS sinhrono

iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -s 4g -s 8g -r 64 -Rb nfs-jb-sync.xls
       KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64  2915  36491  86100 2522465                                     
     524288   64  28046  19070  84281 2043028                                     
     1048576   64  24996  15210  70147 1255287                                     
     2097152   64  22762  15157  42553 1180350                                     
     4194304   64  22672  15256  40374 1219546                                     
     8388608   64  22029  15333  41542  43220                          

ZFS JBOD TANK NFS asinhrono sysctl vfs.nfsrv.async=1

KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64  86012 113832 2497949 2075593
     524288   64  23374  31611 2017826 1822565
     1048576   64  34685  23232 1238086 1241179
     2097152   64  32580  21174 1130921 1142132
     4194304   64  36785  21697  38965 1210808                                     
     8388608   64  30812  22414  40845  43793 

NFS na SunFire 4540

Linux klient z 32GB spomina

KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64 1367841 1443907 1981074 2029601                                     
     524288   64 1365162 1252635  112634 2100579                                     
     1048576   64 1344537 1444160  112790 1956746                                     
     2097152   64 1358127 1447318  103656 1929460                                     
     4194304   64 782433 1012271  106510 1752600                                     
     8388608   64 895280 974399  107337 1927381 
    16777216   64  86047  76457  105429 1703674                                     
    33554432   64  25877  23966  105585  572271  

FORGE FreeBSD streznik HP SmartArray P812 in 48 2,5" diskov velikosti 500GB

Kreiranje diskovnega polja z :

ds2# sh
# DISKI=`awk 'BEGIN{for(s=1;s<48;++s) print "da" s}'`
# echo $DISKI
da1 da2 da3 da4 da5 da6 da7 da8 da9 da10 da11 da12 da13 da14 da15 da16 da17 da18 da19 da20 da21 da22 da23 da24 \
da25 da26 da27 da28 da29 da30 da31 da32 da33 da34 da35 da36 da37 da38 da39 da40 da41 da42 da43 da44 da45 da46 da47
# zpool create tank raidz2 $DISKI spare da48
# df -h tank
Filesystem  Size  Used  Avail Capacity Mounted on
tank      20T   52K   20T   0%  /tank

Hitrost pisanja in branja z disk dumpom

FreeBSD streznik ima 6GB pomnilnika.  Pred pisanjem je potrebno datoteko pobrisati. Primer za pisanja in branja 10GB testne datoteke:

# dd if=/dev/random of=/tank/testfile.dat bs=1M count=10000
10000+0 records in
10000+0 records out
10485760000 bytes transferred in 274.870995 secs (38147932 bytes/sec)
# dd if=/tank/testfile.dat of=/dev/null bs=1M
10000+0 records in
10000+0 records out
10485760000 bytes transferred in 26.309143 secs (398559542 bytes/sec)
$ zpool iostat
        capacity   operations  bandwidth
pool     used avail  read write  read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
tank    45.3G 21.3T  128  301 15.7M 36.2M
Disk dump hitrost pisanja na ZFS diskov s krmilnikom HP SmartArray P812 z eno samo skupino raidz2
Velikost datoteke 1GB 10GB 100GB    
pisanje v MiB/s 43 38 49    
branje v MiB/s 325 398 363    

 Testiranje hitrosti z

# /tmp/iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -s 4g -s 8g -s 10g -s 100g -s 1000g -r 64 -Rb nfs-jb-sync.xls
       KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64 822831 3689046 4505869 4549685
     524288   64 160688 176362 4237628 4243499
     1048576   64 168036  32638  438791  453390
     2097152   64 213226  30056  407862  585865
     4194304   64 218165  32331  415721  493245
     8388608   64 221097  31885  426789  480108
    10485760   64 171688  30643  376904  176616
    104857600   64 184643  31547  399757  417586

 Za večjo varnost se pri vecjem stevilu diskov priporočajo manjše skupine RAIDZ diskov zato diskovje prekonfiguriramo v 8 skupin ZRAID2 s po 6 diski z naslednimi ukazi:

# DISKI=`awk 'BEGIN{for(s=1;s<49;++s){if((s-1) % 6 == 0) print "raidz2"; print "da" s}}'`
# echo $DISKI
raidz2 da1 da2 da3 da4 da5 da6 raidz2 da7 da8 da9 da10 da11 da12 raidz2 da13 da14 da15 da16 da17 da18 \
raidz2 da19 da20 da21 da22 da23 da24 raidz2 da25 da26 da27 da28 da29 da30 \ 
raidz2 da31 da32 da33 da34 da35 da36 raidz2 da37 da38 da39 da40 da41 da42 raidz2 da43 da44 da45 da46 da47 da48
# zpool create tank $DISKI
# df -h tank
Filesystem  Size  Used  Avail Capacity Mounted on
tank      14T   36K   14T   0%  /tank

Testiranje hitrosti z IOZONE

# /tmp/iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -s 4g -s 8g -s 10g -s 20g -s30g -s 40g -s 100g -r 64 -Rb radidz2-groups.xls
Output is in Kbytes/sec
       KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64 820133 3484389 4552058 4549196
     524288   64 809952 3699177 4550320 4556127
     1048576   64 431827 895943 4344376 4362739
     2097152   64 349137 118444 1029376 1060582
     4194304   64 332152 118384 1111439 1037976
     8388608   64 339660 119920 1009807 1009100
    10485760   64 321090 122320 1014529 1010512
    20971520   64 324476 121458  974272  974296
    31457280   64 321771 122120  940798  940999
    41943040   64 321564 123014  943356  946306
    104857600   64 317099 117262  913083  943086

 

Disk dump hitrost pisanja na ZFS diskov s krmilnikom HP SmartArray P812 na 8 skupin raidz2 s 6 diski v skupini
Velikost datoteke 1GB 10GB 100GB    
pisanje v MiB/s 54 52 52    
branje v MiB/s 4812 879 868    

Strojna podpora z 8 logicnimi RAID6 ADG diski

50 diskov je razdeljeno po naslednji logiki:

 • Bay 1 na DL180G in Bay 1 na StorageWorks sta v RAID 0+1 in sta namenjena za operacijski sistem
 • Bayi 2-7, 8-13, 14-19, 20-25 v obeh tvorijo osem RAID6 logicnih diskov po vrsti od DL180G do StorageWorks. Velikost sektorjev RAID6 je namesto 16KB natavljena na 64KB.

Slabost naslednje konfiguracije je, da ob napaki integritete datotek ZFS ne more popraviti napake.

forge# sh
# zpool create tank da1 da2 da3 da4 da5 da6 da7 da8
# zpool status
 pool: tank
 state: ONLINE
 scrub: none requested
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    tank    ONLINE    0   0   0
     da1    ONLINE    0   0   0
     da2    ONLINE    0   0   0
     da3    ONLINE    0   0   0
     da4    ONLINE    0   0   0
     da5    ONLINE    0   0   0
     da6    ONLINE    0   0   0
     da7    ONLINE    0   0   0
     da8    ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors
# df -h tank
Filesystem  Size  Used  Avail Capacity Mounted on
tank      14T   18K   14T   0%  /tank

Testiranje hitrosti UFS2 na RAID0+1 sistemskih diskih z IOZONE:

KB reclen  write rewrite  read  reread
     131072   64 660192 2040828 4864974 4854321
     524288   64 178736  92000 4859024 4816527
     1048576   64  80624  89533 2098667 2087043
     2097152   64  83464  81694 2089523 2078392
     4194304   64  75592  82535 2074097 2067524
     8388608   64  79790  74521  76896  82906
    10485760   64  77076  73632  75783  80393
    20971520   64  74165  71184  73484  76210

Testiranje hitrosti ZFS na 8 logicnih diskih z RAID6

/tmp/iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -s 4g -s 8g -s 10g -s 20g -s30g -s 40g -s 100g -r 64 -Rb raid6.xls

       KB reclen  write rewrite  read  reread 
     131072   64 509280 1065945 4311985 4342744
     524288   64 314361  61529 1857076 2096062
     1048576   64 362029  61790 1131068 1315906
     2097152   64 416198  67532  790424 1216252
     4194304   64 454973  85806  992800 1127157
     8388608   64 445109  84692 1034820 1090557
    10485760   64 458674  85417 1042117 1040583
    20971520   64 449161  84629 1053396 1042228
    31457280   64 441081  83483 1053525 1021891
    41943040   64 441446  83194 1052692 1041444
    104857600   64 437923  82995 1046279 1027647

 

Disk dump hitrost pisanja na ZFS diske s krmilnikom HP SmartArray P812 na 8 skupin HW RAID6 s 6 diski v skupini
Velikost datoteke 1GB 10GB 100GB    
pisanje v MiB/s 57 55 55    
branje v MiB/s 4925 1137 1047    

 

24 logičnih diskov v 4 skupinah RAIDZ2 z 6 diski

Logične diske združimo v RAID0 po dva skupaj in nato ustvarimo štiri RAIDZ2 diskovna polja z:

# DISKI=`awk 'BEGIN{for(s=1;s<25;++s){if((s-1) % 6 == 0) print "raidz2"; print "da" s}}'`
# echo $DISKI
raidz2 da1 da2 da3 da4 da5 da6 raidz2 da7 da8 da9 da10 da11 da12 raidz2 da13 da14 da15 da16 da17 da18 raidz2 da19 da20 da21 da22 da23 da24
# zpool create tank $DISKI
# df -h tank
Filesystem  Size  Used  Avail Capacity Mounted on
tank      14T   36K   14T   0%  /tank

Testiranje hitrosti z IOZONE

# cd /tank # /tmp/iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 2g -s 4g \
  -s 8g -s 10g -s 20g -s30g -s 40g -s 100g -r 64 -Rb radidz2-groups.xls
        KB reclen  write rewrite  read  reread 
      131072   64 907379 3765017 4612285 4630232
      524288   64 813944 3795366 4634754 4642749
     1048576   64 407316 823833 4366772 4370083
     2097152   64 379474 215505 1258112 1277242
     4194304   64 344936 196284 1116616 1106021
     8388608   64 322321 179807  995130  937519
     10485760   64 324512 187260  935301  952578
     20971520   64 320905 193779  959166  943469
     31457280   64 319725 182185  911931  938123
     41943040   64 320693 175936  883126  971885
    104857600   64 318103 169401  908441  914209
Disk dump hitrost pisanja na ZFS diske s krmilnikom HP SmartArray P812 na 4 skupine HW RAID0 s 6 diski v skupini
Velikost datoteke 1GB 10GB 100GB    
pisanje v MiB/s 54 52 52    
branje v MiB/s 4920 931 892    

 

LUSTRE

Testiranje hitrost na štiri OST narejene iz 300GB /dev/sda4 particij. Klenti so na drugem stikalu in pripnejo datotečni sistem z ukazom:

mkdir /scratch
mount -t lustre 10.0.2.50@tcp0:/datafs /scratch

# df -h /scratch
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
10.0.2.50@tcp0:/datafs
           1.2T 1.9G 1.2T  1% /scratch
# lfs df -h
UUID            bytes    Used  Available Use% Mounted on
datafs-MDT0000_UUID    203.8G   459.8M   191.7G  0% /mnt/datafs[MDT:0]
datafs-OST0000_UUID    303.1G   466.9M   287.2G  0% /mnt/datafs[OST:0]
datafs-OST0001_UUID    303.1G   466.9M   287.2G  0% /mnt/datafs[OST:1]
datafs-OST0002_UUID    303.1G   466.9M   287.2G  0% /mnt/datafs[OST:2]
datafs-OST0003_UUID    303.1G   490.4M   287.2G  0% /mnt/datafs[OST:3]

filesystem summary:     1.2T    1.8G    1.1T  0% /mnt/datafs

Hitrost pisanja-branja na enem samem klientu z 1Gbe priključkom je:

Command line used: iozone -i0 -i1 -s 128m -s 512m -s 1g -s 10g -s 100g -r 64 -Rb lustre.xls
       KB reclen  write rewrite  read  reread  read  write  read rewrite  read  fwrite frewrite  fread freread
     131072   64 104221 110374 2946633 2983040                                     
     524288   64  89318  90983 2966706 2982451                                     
     1048576   64  84107  85849 2946407 2972567 
    10485760   64  81946  83689 2955741 2961087
    104857600   64  77116  77799  83542  84404      

Testiranje agregatnega prenosa LUSTRE

Štiri vozlišča z enim diskom in 11 klientov. Na OSS je bilo pri naslednjem testu izmerjen loadavg od 10 do 18. Na klientih pa je bil do 0.1.

Vsak klient napiše datteko velikosti 50GB na paralelni datotečni sistem. Pisanje je porazdeljeno (stripping) po vseh  OSS-jih. Velikost blokov je 1M.

[root@prelog current]# ./iozone -M -t 11 -s 50g -r 1M -i0 -i1 -+m klienti.txt
    Iozone: Performance Test of File I/O
        Version $Revision: 3.279 $
        Compiled for 64 bit mode.
        Build: linux

    Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
           Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
           Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
           Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million,
           Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy,
           Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong.

    Run began: Thu Oct 21 17:41:21 2010


    Machine = Linux prelog 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:28:30 EDT 2009 x86_6 File size set to 52428800 KB
    File size set to 52428800 KB
    Record Size 1024 KB
    Network distribution mode enabled.
    Command line used: ./iozone -M -t 11 -s 50g -r 1M -i0 -i1 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 11 processes
    Each process writes a 52428800 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 11 initial writers = 288943.99 KB/sec
    Min throughput per process           =  20178.96 KB/sec
    Max throughput per process           =  36860.29 KB/sec
    Avg throughput per process           =  26267.64 KB/sec
    Min xfer                    = 28704768.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 11 rewriters    = 278721.19 KB/sec
    Min throughput per process           =  17302.08 KB/sec
    Max throughput per process           =  37080.87 KB/sec
    Avg throughput per process           =  25338.29 KB/sec
    Min xfer                    = 24466432.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 11 readers     = 751049.96 KB/sec
    Min throughput per process           =  6618.46 KB/sec
    Max throughput per process           = 156022.19 KB/sec
    Avg throughput per process           =  68277.27 KB/sec
    Min xfer                    = 2224128.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 11 re-readers    = 964074.49 KB/sec
    Min throughput per process           =  77288.98 KB/sec
    Max throughput per process           = 107587.23 KB/sec
    Avg throughput per process           =  87643.14 KB/sec
    Min xfer                    = 37677056.00 KB

    Test cleanup:


iozone test complete.

Pri naslednjem testu smo zmanšali število klientov na 6 in tako zmanjšali breme na strežnikih. loadavg je bil manjši od 10. Posledično tudi nekoliko višje agregatne hitrosti.

[root@prelog current]# ./iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -i1 -+m klienti.txt
    Iozone: Performance Test of File I/O
        Version $Revision: 3.279 $
        Compiled for 64 bit mode.
        Build: linux

    Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
           Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
           Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
           Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million,
           Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy,
           Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong.

    Run began: Thu Oct 21 19:18:50 2010


    Machine = Linux prelog 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:28:30 EDT 2009 x86_6 File size set to 10485760 KB
    File size set to 10485760 KB
    Record Size 1024 KB
    Network distribution mode enabled.
    Command line used: ./iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -i1 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 6 processes
    Each process writes a 10485760 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 6 initial writers = 298239.63 KB/sec
    Min throughput per process           =  37517.05 KB/sec
    Max throughput per process           =  81445.19 KB/sec
    Avg throughput per process           =  49706.61 KB/sec
    Min xfer                    = 4831232.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 6 rewriters    = 299440.88 KB/sec
    Min throughput per process           =  35417.12 KB/sec
    Max throughput per process           =  83380.05 KB/sec
    Avg throughput per process           =  49906.81 KB/sec
    Min xfer                    = 4457472.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 6 readers     = 27122258.50 KB/sec
    Min throughput per process           = 4137672.50 KB/sec
    Max throughput per process           = 5225607.00 KB/sec
    Avg throughput per process           = 4520376.42 KB/sec
    Min xfer                    = 8304640.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 6 re-readers    = 31579072.00 KB/sec
    Min throughput per process           = 5149842.00 KB/sec
    Max throughput per process           = 5320063.50 KB/sec
    Avg throughput per process           = 5263178.67 KB/sec
    Min xfer                    = 10152960.00 KB

    Test cleanup:


iozone test complete.


Testiranje agregatnega prenosa LUSTRE na šest OSS

Šest vozlišč kot OSS  z enim diskom in 11 klientov. Prejšnjim štirim sta bila dodana še dva OSS.

# lfs df -h
UUID            bytes    Used  Available Use% Mounted on
datafs-MDT0000_UUID    203.8G   459.9M   191.7G  0% /mnt/datafs[MDT:0]
datafs-OST0000_UUID    303.1G    60.0G   227.6G 19% /mnt/datafs[OST:0]
datafs-OST0001_UUID    303.1G    76.5G   211.1G 25% /mnt/datafs[OST:1]
datafs-OST0002_UUID    303.1G    76.5G   211.1G 25% /mnt/datafs[OST:2]
datafs-OST0003_UUID    303.1G    50.5G   237.1G 16% /mnt/datafs[OST:3]
datafs-OST0004_UUID    303.1G    82.6G   205.0G 27% /mnt/datafs[OST:4]
datafs-OST0005_UUID    303.1G    84.0G   203.6G 27% /mnt/datafs[OST:5]

filesystem summary:     1.8T   430.1G    1.3T 23% /mnt/dataf

Na OSS je bilo pri naslednjem testu izmerjen loadavg 10. Na klientih pa je bil do 0.1.

[root@prelog current]# ./iozone -M -t 11 -s 50g -r 1M -i0 -i1 -+m klienti.txt
    Iozone: Performance Test of File I/O
        Version $Revision: 3.279 $
        Compiled for 64 bit mode.
        Build: linux

    Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
           Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
           Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
           Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million,
           Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy,
           Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong.

    Run began: Thu Oct 21 19:36:36 2010


    Machine = Linux prelog 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:28:30 EDT 2009 x86_6 File size set to 52428800 KB
    File size set to 52428800 KB
    Record Size 1024 KB
    Network distribution mode enabled.
    Command line used: ./iozone -M -t 11 -s 50g -r 1M -i0 -i1 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 11 processes
    Each process writes a 52428800 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 11 initial writers = 447891.52 KB/sec
    Min throughput per process           =  29084.98 KB/sec
    Max throughput per process           =  77920.95 KB/sec
    Avg throughput per process           =  40717.41 KB/sec
    Min xfer                    = 19571712.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 11 rewriters    = 445862.31 KB/sec
    Min throughput per process           =  29778.18 KB/sec
    Max throughput per process           =  79588.55 KB/sec
    Avg throughput per process           =  40532.94 KB/sec
    Min xfer                    = 19616768.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 11 readers     = 1091218.25 KB/sec
    Min throughput per process           =  76603.67 KB/sec
    Max throughput per process           = 125198.80 KB/sec
    Avg throughput per process           =  99201.66 KB/sec
    Min xfer                    = 32112640.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 11 re-readers    = 1812684.16 KB/sec
    Min throughput per process           = 123533.34 KB/sec
    Max throughput per process           = 189891.80 KB/sec
    Avg throughput per process           = 164789.47 KB/sec
    Min xfer                    = 34107392.00 KB

    Test cleanup:


iozone test complete.

Če zmanjšamo obremenitev diskov z večimi klienti in ustvarimo obremenitev ena na ena oz 6 OSS in 6 klientov se agregatna hitrost poveča

[root@prelog current]# ./iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -+m klienti.txt
    Iozone: Performance Test of File I/O
        Version $Revision: 3.279 $
        Compiled for 64 bit mode.
        Build: linux

    Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
           Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
           Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
           Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million,
           Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy,
           Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong.

    Run began: Thu Oct 21 20:37:44 2010


    Machine = Linux prelog 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:28:30 EDT 2009 x86_6 File size set to 10485760 KB
    File size set to 10485760 KB
    Record Size 1024 KB
    Network distribution mode enabled.
    Command line used: ./iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 6 processes
    Each process writes a 10485760 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 6 initial writers = 484999.86 KB/sec
    Min throughput per process           =  72106.22 KB/sec
    Max throughput per process           =  86916.07 KB/sec
    Avg throughput per process           =  80833.31 KB/sec
    Min xfer                    = 8701952.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 6 rewriters    = 497186.64 KB/sec
    Min throughput per process           =  74130.01 KB/sec
    Max throughput per process           =  89213.27 KB/sec
    Avg throughput per process           =  82864.44 KB/sec
    Min xfer                    = 8715264.00 KB

    Test cleanup:


iozone test complete

Testiranje agregatnega prenosa na 6xOSS s štirimi RAID5 diski preko etherneta

 

Obremenitev na OST je bila  0.9

 
[root@prelog current]# ./iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -+m klienti.txt
    Iozone: Performance Test of File I/O
        Version $Revision: 3.279 $
        Compiled for 64 bit mode.
        Build: linux

    Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
           Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
           Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
           Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million,
           Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy,
           Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong.

    Run began: Wed Nov 24 03:23:09 2010


    Machine = Linux prelog 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010 x86_6 F                        ile size set to 10485760 KB
    File size set to 10485760 KB
    Record Size 1024 KB
    Network distribution mode enabled.
    Command line used: ./iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 6 processes
    Each process writes a 10485760 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 6 initial writers = 687015.67 KB/sec
    Min throughput per process           = 110736.41 KB/sec
    Max throughput per process           = 116098.21 KB/sec
    Avg throughput per process           = 114502.61 KB/sec
    Min xfer                    = 10004480.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 6 rewriters    = 692070.91 KB/sec
    Min throughput per process           = 113561.17 KB/sec
    Max throughput per process           = 116098.62 KB/sec
    Avg throughput per process           = 115345.15 KB/sec
    Min xfer                    = 10259456.00 KB

    Test cleanup:


iozone test complete.

Pri 18 klientih na dveh stikalih je obremenitev 0.6 do 12

     Command line used: ./iozone -M -t 18 -s 10g -r 1M -i0 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 18 processes
    Each process writes a 10485760 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 18 initial writers = 654899.18 KB/sec
    Min throughput per process           =  33035.31 KB/sec
    Max throughput per process           =  38454.23 KB/sec
    Avg throughput per process           =  36383.29 KB/sec
    Min xfer                    = 9018368.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 18 rewriters    = 560558.85 KB/sec
    Min throughput per process           =  27425.26 KB/sec
    Max throughput per process           =  33380.26 KB/sec
    Avg throughput per process           =  31142.16 KB/sec
    Min xfer                    = 8619008.00 KB

Pri 32 klientih oz. polovici sestava je obremenitev na OSS v povprečju okoli 20

     Command line used: ./iozone -M -t 32 -s 10g -r 1M -i0 -+m klienti.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 32 processes
    Each process writes a 10485760 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 32 initial writers = 665272.74 KB/sec
    Min throughput per process           =  16511.76 KB/sec
    Max throughput per process           =  23534.63 KB/sec
    Avg throughput per process           =  20789.77 KB/sec
    Min xfer                    = 7363584.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 32 rewriters    = 491270.41 KB/sec
    Min throughput per process           =  11935.04 KB/sec
    Max throughput per process           =  17934.66 KB/sec
    Avg throughput per process           =  15352.20 KB/sec
    Min xfer                    = 6980608.00 KB

Zmogljivost NFS strežnika

Pri polno obremenjenem sestavu pri katerem so vozlišča "swapala" 30% je zmogljivost vzporednega pisanja na diske 100MB/s pa do 300MB/s na NFS/ZFS strežnik forge.

    Run began: Fri Dec 17 08:56:04 2010


    Machine = Linux prelog 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010 x86_6 File size set to 10485760 KB
    File size set to 10485760 KB
    Record Size 1024 KB
    Network distribution mode enabled.
    Command line used: /home/leon/bench/iozone3_279/src/current/iozone -M -t 6 -s 10g -r 1M -i0 -+m /home/leon/bench/iozone3_279/src/current/klienti-home.txt
    Output is in Kbytes/sec
    Time Resolution = 0.000001 seconds.
    Processor cache size set to 1024 Kbytes.
    Processor cache line size set to 32 bytes.
    File stride size set to 17 * record size.
    Throughput test with 6 processes
    Each process writes a 10485760 Kbyte file in 1024 Kbyte records

    Test running:
    Children see throughput for 6 initial writers =  96448.97 KB/sec
    Min throughput per process           =    0.00 KB/sec
    Max throughput per process           =  49105.15 KB/sec
    Avg throughput per process           =  16074.83 KB/sec
    Min xfer                    =    0.00 KB

    Test running:
    Children see throughput for 6 rewriters    = 278038.36 KB/sec
    Min throughput per process           =    0.00 KB/sec
    Max throughput per process           = 190440.55 KB/sec
    Avg throughput per process           =  46339.73 KB/sec
    Min xfer                    =    0.00 KB