Nahajate se tukaj

Temperaturno polje trdnega telesa

Primer prikazuje reševanje toplotne enačbe za generične 3D predmete. Aluminijast predmet na  sliki se ogreva notranje s pomočjo toplotnega vira moči 0.01 W/kg. Na določenih delih  (rdeče ploskve na spodnji sliki) predpostavimo, da je temperatura konstantna in sicer 293 st K  (cca 20 st C). Zanima nas porazdelitev toplote po telesu.  

 1. Odpremo terminalsko okno in zaženemo:
  $ single
  Job is submitted to default queue .

  $ module load elmergui
    Loading qwt/6.0.2
    Loading vtk/5.10.1
    Loading ftgl/2.1.3-rc5
    Loading qt/4.8.4
    Loading paraview/3.98
    Loading opencascade/6.5.5
    Loading elmergui/7.0
  $ ElmerGUI
 2. V meniju programa ElmerGUI izberemo:
  File -> Open
  pump_carter_sub.stp
  • Datoteka se nahaja se v 'elmerlab/lab01'.

  • Po odprtju datoteke se nam v novem oknu prikaže geometrija objekta in prične generiranje mreže končnih elementov. Kontrolni izpisi generiranja se prikazujejo v terminalskem oknu. Ko je generiranje končano se nam v ElmerGUI oknu prikaže geometrija objekta z generirano mrežo končnih elementov.

  • Povečamo ElmerGUI okno preko celega ekrana

  • Premikanje objekta:

   • Z vrtenjem koleščka (naprej/nazaj) miške zumiramo objekt (prinližujemo/oddaljujemo)

   • Z pritiskom leve miškine tipke in istočasnim premikom miške (gor/dol) rotiramo objekt okoli horizontalne osi.

   • Z pritiskom leve miškine tipke in istočasnim premikom miške (levo/desno) rotiramo objekt okoli vertkalne osi.

 3. Želimo, da se generira natančnejša mreža končnih elementov.

  V oknu z prikazom geometrije objekta izberemo (To je v oknu brez prikaza mreže končnih elementov, ki se je odprlo ob odpiranju datoteke z geometrijo. Če smo okno že zaprli, ga ponovno odpemo z ukazom View -> Cad model):
  dsas
  Model -> Preferences (nato pa izvedemo)
  Restrict mesh size on surfaces by STL density = on (tj postavimo kljukico)
  Apply
  V oknu ElmerGUI aplikacije pa izvedemo
  Mesh -> Remesh
  Tako smo podali ukaz za generacijo nove gostejše mreže končnih elementov.
   
 4. Pripravimo ploskve za določitev robnih pogojev. 
  Kot robni pogoj želimo nastaviti temperaturo na notranjem robu širšega dela valjastih odprtin. To površino definira šest ploskev, zato moramo izbrati na sliki rdeče prikazane površine (sestavljene so iz šestih ploskev).

  Prvo ploskev izberemo z dvojnim klikom nanjo, za izbor naslednjih pa moramo držati tipko CTRL in hkrati izvesti dvojni klik na izbrani ploskvi. Če izberemo napačno ploskev ponovimo dvojni klik na tej ploskvi (ob hkratnem držanji tipke CTRL). Tipka CTRL omogoča dodajanje ali odvzemanje predhodno izbranih ploskev k izboru. Če objekta ni pravilo orientiran, ga med izborom lahko tudi rotiramo, kot je opisano zgoraj.
  Ko izberemo vse ploskve robnih pogojev nadaljujemo z:
  Mesh -> Unify Surface
 5. Podati moramo še podatke modela. Pri tem po vrsti (od vrha proti dnu) sledimo navedbam v padajočem meniju ‘Model’. V nadaljevanju podajamo korake našega priemra:
 6. Definiramo splošne nastavitve:
  Model -> Setup
  Simulation Type = Steady state
  Steady state max. Iter =1
  Apply
 7. Definicija enačb:
  Model -> Equation
  Add
  Izberemo jeziček 'Heat Equation' in definiramo:
  Name = Heat Equation (Korigiramo ime 'Equation 1' na 'Heat Equation')
  Apply to bodies = Body 1 (tj postavimo kljukico)
  Heat Equation
  Active = on (tj postavimo kljukico)
  Add
  OK (V redu)
 8. Definiramo material:
  Model -> Material
  Add
  Material library
  Aluminium (izberemo iz menija)
  Apply to bodies = Body 1 (postavimo kljukico)
  Add
  OK (V redu)
 9. Definiramo obtežbo:
  Model -> Body force
  Add
  Izberemo jeziček Heat Equation
  Name = Heating
  Head Source = 0.01
  Apply to bodies = Body 1 (postavimo kljukico)
  Add
  OK (V redu)
 10. Definiramo robne pogoje:
  Model -> Boundary condition
  Add
  Heat Equation
  Temperature = 293.0
  Name = RoomTemp
  Add
  OK (V redu)
 11. Izberemo območja robnih pogojev:
  Model -> Set boundary properties (izberemo oz odkljukamo opcijo)
  

  Dvokiknemo na površino predhosno izbranih ploskev za določitev robnih pogojev. Odpre se nam okno za izbiro robnih pogojev. Pod ‘Boundary condition’ izberemo ‘RoomTemp’.

 12. Generiramo vhodno datoteko za program ‘ElmerSolver’:
  Sif -> Generate
  
  Nastalo datoteko si lahko ogledamo z izbiro iz menija:
  Sif -> Edit
  
  Datoteko lahko nato uredimo, ali zapustimo z ukazom ‘File->Quit’.
   
 13. Shranimo projekt (Podatke projekta lahko shranimo v poljubni vazi vnosa):
  File -> Save Project
  Za shranjevanje projekta izberemo poljuben direktorij (npr. poddirektorij 'ProjectFiles'), kamor želimo shraniti narejeno.

  Podatke projekta prikličemo z: File -> LoadProject in izberemo dorektorij, kamor smo podatke shranili.

 14. Izračunamo primer:
  Run -> Start solver
  

  rfwe

 15. Za ogled rezultatov poženemo postprocesor:
  Run -> postprocesor
 16. V podprocesoju si ogledamo rezultate izračunanega polja toplotnega telesa:

  .

 

 

 

PriponkaVelikost
Plain text icon pump_carter_sup.stp datoteka177.89 KB